Chceme lepší atmosféru ve školách aneb možnosti podpory wellbeingu

20. květen 2021
Pedagogové
Autor/ka článku: Stálá konference asociací ve vzdělávání ČR

Spolek SKAV vydal novou publikaci s názvem Chceme lepší atmosféru ve školách aneb možnosti podpory wellbeingu, která obsahuje tipy a inspirace z praxe, jak vylepšit atmosféru ve vyučování on-line i po návratu dětí do škol.

Publikace vznikla z šetření provedeného na jaře 2021 na 72 základních školách z celé republiky sdružených v Asociaci ředitelů základních škol (AŘZŠ). Na vytvoření ankety se spolupodílela Pracovní skupina Partnerství pro vzdělávání 2030+ Wellbeing, ve které je AŘZŠ aktivně zapojená.

Vzešly z ní náměty, které jsou v publikaci rozděleny do tří oblastí:

  1. Jak ve školách učitelé a další pedagogičtí pracovníci podporují wellbeing žáků
  2. Co školy chystaly v souvislosti s návratem žáků k prezenční výuce
  3. Odkazy na užitečné materiály a doporučení v podpoře wellbeingu

Co je wellbeing ve vzdělávání?

Wellbeing je stav, ve kterém můžeme v podporujícím a podnětném prostředí plně rozvíjet svůj fyzický, kognitivní, emocionální, sociální a duchovní potenciál a žít spolu s ostatními plnohodnotný a spokojený život. Rozšířená definice wellbeingu.pdf, včetně oblastí, kterou vytvořila Pracovní skupina Wellbeing.

 

Zdroj: SKAV ČR, www.skav.cz

Soubory ke stažení