Chceme jen polovinu učiva a konec biflování, říká autor reformy školství

25. únor 2020
Aktuality
Autor/ka článku: Kristína Paulenková
Chceme jen polovinu učiva a konec biflování, říká autor reformy školství

V budoucnu by měly děti znalosti a dovednosti více procvičovat a méně se je biflovat, tvrdí Arnošt Veselý. Je vedoucím skupiny odborníků, která připravila Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. Právě výsledná podoba tohoto dokumentu udá budoucí směr vzdělávání českých dětí.

Proč by se podle vás měly děti učit méně učiva?

Tak to ale není. Chceme, aby se děti naučily naopak více. Jde o to, aby se učily to, co jim bude během celého života užitečné. Neměly by to být informace, které jsou si žáci během krátké chvíle schopni zapamatovat, v písemce zreprodukovat,dostat za to nějakou známku a pak to zase hned zapomenout. Mají to být dovednosti a kompetence, které v nich zanechají trvalejší stopu, aby je děti dokázaly uplatnit v reálném životě.

Češi jsou však pyšní na to, co všechno umějí. Když vyjedou do zahraničí, baví se tím, že třeba jinde na světě neumějí většinu hlavních měst a podobně. Není to něco, na čem si náš systém zakládá?

Musíme neustále opakovat, že bez znalostí to nejde a nemůžeme učit dějepis nebo zeměpis, aniž bychom měli základní znalosti a informace. Takže informace a znalosti jsou potřeba, otázkou je, v jakém množství a jaké konkrétně. V současné době víme, že děti mnoho informací, co se jim snažíme ve škole předat, nevstřebají a víme, že je nedokážou použít a aplikovat.

Jaké změny děti čekají?

Nejvýznamnější změny, které navrhujeme, jsou v obsahu vzdělávání. Náš návrh zamířil k veřejné diskuzi, a byl předložen učitelům, ředitelům, i široké veřejnosti. Diskuse probíhaly celý rok, takže v něm nestojí vyloženě kontroverzní věci. Nyní je rozhodnutí na ministerstvu. To vybírá klíčová témata, která uzná za důležité, rozpracuje je a bude dále implementovat. Podle mě dojde na základě těch diskuzí k revizi rámcových vzdělávacích programů a obsahu vzdělávání. Cíl je jednoduchý, snížit objem informací, které se žáci učí, aby měli víc času je procvičit a skutečně pochopit.

Celé znění článku včetně videa, jak by měla vypadat škola podle dětí naleznete na portálu iDNES.cz.

Zdroj: iDNES.cz