Československá výtvarná přehlídka „BOJ S PANDEMIÍ“

27. listopad 2020
Soutěže a olympiády
Autor/ka článku: Pavel Štorkán
Československá výtvarná přehlídka „BOJ S PANDEMIÍ“

Univerzita Karlova, Slovenský inštitút v Prahe, Česká centra a spolek W&ART z. s. v partnerství se Svazem měst a obcí České republiky a se záštitou předsedy Poslanecké sněmovny parlamentu ČR Radka Vondráčka a ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR Roberta Plagy, vyhlašují tříetapovou československou výtvarnou přehlídku s názvem ”BOJ S PANDEMIÍ” k uctění těch, kteří v každodenním životě dělali a dělají maximum, případně obětovali své zdraví a v některých případech i životy pro to, aby dopady celosvětové pandemie byly pro občany naší země co nejmenší.

Děti ze základních škol, studenti středních, vyšších odborných a vysokých škol v České a Slovenské republice, ale i individuální zájemci, se mohou zapojit a tvořit díla na zadání:

“NAŠI DNEŠNÍ HRDINOVÉ” nebo “JAK TO VIDÍM A CÍTÍM JÁ”

Ti nejúspěšnější budou oceněni a jejich díla budou představena na výstavách BOJ S PANDEMIÍ nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí. Hlavním cílem výtvarné přehlídky je dát impuls mladým lidem, ale i dalším umělcům, k zamyšlení nad vlnou pomoci potřebným lidem v regionech, či nad dramatickými situacemi při záchraně zdraví a životů.

Předpokládáme tvorbu spojenou a inspirovanou útlumem společenského života, smutkem z osamělosti, nemoci či dokonce ze ztráty blízkého člověka. Stejně tak očekáváme zachycení projevů radosti z úspěchů, uzdravení, či ze shledání odloučených lidí. Výtvarná přehlídka přináší i možnost zachytit změny v běžném životě, které pandemie přinesla.

Jsou stanoveny čtyři věkové kategorie (věk dovršený v roce 2020):

A) do 10 let B) do 15 let C) do 19 let D) do 26 let

V rámci československého kola budou oceněni vždy v každé kategorii nejúspěšnější autoři děl, přičemž finanční odměny na ceny věnuje Burzovní nadace Českomoravské komoditní burzy Kladno.

ZADÁNÍ pro práci je na DVOJÍ TÉMA:

 1. NAŠI DNEŠNÍ HRDINOVÉ
  Podtémata:
  * pomoc potřebným
  * v první linii
 2. JAK TO VIDÍM A CÍTÍM JÁ
  Podtémata
  * v mé rodině
  * život venku, či ve škole

Technika:

 • kresba
 • malba
 • grafika
 • kombinovaná technika

Doporučený rozměr 70 x 50

Výtvarná přehlídka BOJ S PANDEMIÍ bude mít TŘI ETAPY:

 • regionální etapu – výstavy krajské, městské či ve svazcích obcí
 • československou výstavu v Praze spojenou, podle bezpečnostní situace, i se sympoziem BOJ S PANDEMIÍ
 • zahraniční výstavy

Termín nejpozdějšího odevzdání prací elektronickou formou je stanoven na 31. 3. 2021 – přes formulář na www.worldart.cz, či zasláním na e-mailovou adresu soutez@worldart.cz, na stejnou e-mailovou adresu směřujte i Vaše případné dotazy k výtvarné přehlídce.

Termín vyhlášení a ocenění nejlepších prací ve čtyřech věkových kategoriích a nejúspěšnějších škol, krajů, měst a svazků obcí v rámci československé výstavy BOJ S PANDEMIÍ bude stanoven podle bezpečnostní situace v roce 2021 a stejně tak termíny zahraničních výstav, které proběhnou prostřednictvím zahraničních zastoupení České republiky.

Velice děkujeme za Váš zájem, velmi se těšíme na zajímavé práce a na spolupráci.

Se srdečným pozdravem za organizátory

Ing. Pavel Štorkán ředitel W&ART, z. s.