Česká školní inspekce představila výsledky šetření PISA 2022

5. prosinec 2023
Matematika
Autor/ka článku: Česká školní inspekce
Česká školní inspekce představila výsledky šetření PISA 2022

Již osmý cyklus šetření Programu pro mezinárodní hodnocení žáků (PISA), který se uskutečnil během roku 2022, byl zaměřen na matematickou gramotnost. Šetření PISA je nejvýznamnějším mezinárodním šetřením ve vzdělávání organizovaným ze strany OECD, do kterého se Česká republika zapojuje již od roku 2000.

Národní zpráva PISA 2022 obsahuje přehled nejdůležitějších zjištění o úrovni matematické, čtenářské a přírodovědné gramotnosti patnáctiletých žáků v České republice v kontextu všech zapojených zemí a regionů  (37 zemí OECD a 44 partnerských zemí).

Kompetenční pojetí testů PISA se soustředí především na schopnost praktického využití znalostí, které si žáci osvojili ve škole, v autentických situacích, s nimiž se mohou setkat v běžném životě.  Tímto se šetření PISA odlišuje od jiných velkých mezinárodních šetření, která ve větší míře vycházejí z obsahu národních kurikul. Důležitou složku šetření představuje vedle kognitivních testů rovněž sada kontextových dotazníků, jejichž cílem je pomoci vysvětlit variace ve výsledcích různých skupin žáků a shromáždit informace například o rodinném zázemí žáků, postojích žáků k učení či podmínkách výuky ve škole. Hlavní doménou v PISA 2022 byla matematická gramotnost.

 

Zdroj: ČŠI

Soubory ke stažení