Česka maturita dostává mezinárodní rozměr

23. květen 2022
Závěrečné a maturitní zkoušky
Autor/ka článku: Jeanne Bočková, ředitelka CTM
Česka maturita dostává mezinárodní rozměr

MŠMT vyhlásilo pokusné ověřování uznávání mezinárodních Advanced Placement (AP) zkoušek v profilové části maturity. AP zkoušky jsou celosvětově uznávané oborové zkoušky, které v angličtině skládá každoročně pět  milionů středoškoláků na celém světě. Českým středoškolákům se tak s podporou MŠMT otevírá unikátní příležitost získat známku z oborové zkoušky s mezinárodní platností.

Pokusné ověřování připravilo MŠMT ve spolupráci s Centrem pro talentovanou mládež (CTM), Národním pedagogickým institutem (NPI) a Asociací ředitelů gymnázií (AŘG). CTM je partnerem amerického College Board pro organizaci AP zkoušek pro české středoškoláky. CTM současně studentům poskytuje celoroční přípravné online kurzy s instruktorem, které je na tyto zkoušky velmi úspěšně připravují.

AP kurzy a zkoušky – příležitost k inovaci středoškolského vzdělávání a maturity

Ve světě dominují dva stejně přísné a stejně náročné středoškolské vzdělávací systémy: International Baccalauréate (IB) a Advanced Placement (AP). Jejich cílem je připravit studenty co nejlépe k vysokoškolskému studiu. Rozsah, náročnost a způsob studia se odvíjí od požadavků univerzit.

AP závisí pouze na zájmu studenta a podpoře školy. AP je flexibilní, finančně dostupný, a tak výhodnější pro veřejné školství. AP portfolio je soubor 38 AP kurzů zahrnující a přesahujících látku českých gymnázií a svou náročností počátky univerzitního studia. AP je příležitost studovanou látku dokonale pochopit poutavou, zábavnou formou. Motivovaní a pracovití středoškoláci, kteří chtějí být mezi nejlepšími na světě, mají příležitost během studia zvládnout i mezinárodní maturitu – AP Capstone Diploma.

„Kromě odborných znalostí a skvělé angličtiny, studenti přípravou a skládáním AP zkoušek získají paletu dovedností jako je kritické myšlení, chápání věcí v souvislostech, práci s časem a schopnost efektivně komunikovat. Student je po všech stránkách připraven na vysokoškolské studium na nejlepších univerzitách v České republice i zahraničí a  je schopný se profilovat ve zvoleném oboru už na střední škole. CTM od roku 2010 na AP zkoušky připravilo přes 900 českých středoškoláků.” říká Jeanne Bočková, ředitelka CTM.

Výsledky AP zkoušek uznávají některé fakulty Univerzity Karlovy a Česká zemědělská univerzita v Praze; Masarykova univerzita, včetně Lékařské fakulty, Vysoké učení technické v Brně,  JČU České Budějovice, FIM Hradec Králové a další vysoké školy. V Evropě uznávají AP zkoušky například univerzity Cambridge, Oxford, Imperial College; Copenhagen University, College of Engineering v Dánsku; Delft University of Technology v Holandsku; všechny americké, kanadské a australské univerzity.

NPI – nároky na AP zkoušky výrazně přesahují středoškolské rámcové vzdělávací programy

Systém AP kurzů a požadavky na studenty v AP zkouškách posuzoval tým odborníků NPI. Ten potvrdil, že nároky AP výrazně přesahují středoškolské rámcové vzdělávací programy. Podle odborníků NPI bude AP systém také inspirací pro inovaci rámcových vzdělávacích programů.

Školy musí o zařazení do pokusného ověřování požádat MŠMT do 30. června 2022.

Formulář s žádostí o zařazení do pokusného ověřování a další potřebné informace najdete na webu CTM a webu MŠMT.

 

Zdroj: Centrum pro talentovanou mládež