Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání předalo školám výsledky jednotné přijímací zkoušky

17. červen 2020
Závěrečné a maturitní zkoušky
Autor článku: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání předalo školám výsledky jednotné přijímací zkoušky

Ředitelé středních škol již znají výsledky řádného termínu jednotné přijímací zkoušky. V pondělí 15. června 2020 předalo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání školám výsledky uchazečů, kteří podali přihlášku do čtyřletých oborů vzdělání a oborů nástavbového studia. Šestiletá a osmiletá gymnázia obdržela výsledky uchazečů v úterý 16. června 2020.

K jednotné přijímací zkoušce bylo v letošním roce přihlášeno celkem 93 931 uchazečů, 89 755 z nich konalo zkoušku v řádném termínu 8. a 9. června 2020.

Do čtyřletých oborů středních škol ukončených maturitní zkouškou a oborů nástavbového studia (ve kterých se koná jednotná přijímací zkouška) se hlásilo celkem 69 068 uchazečů, z toho 66 213 konalo zkoušku z matematiky a 66 073 se dostavilo ke zkoušce z českého jazyka a literatury. Uchazeči dosáhli u zkoušky průměrného procentního skóru 60,2 % z češtiny a 43,9 % z matematiky.

V rámci čtyřletých oborů středních škol ukončených maturitní zkouškou

  • nejlepších výsledků dosáhli uchazeči o čtyřletá gymnázia, kteří v průměru dosáhli procentního skóru 75 % u češtiny a 61 % u matematiky,
  • uchazeči o obory středních odborných škol získali v průměru 59 % bodového zisku u zkoušky z češtiny a 43 % u zkoušky z matematiky,
  • uchazeči o obory středních odborných učilišť v průměru získali procentní skór 50 % z češtiny a 35 % z matematiky,
  • uchazeči o obory nástavbového studia získali v průměru 41 % bodového zisku z češtiny a 19 % z matematiky.

Do oborů šestiletých gymnázií se v letošním roce hlásilo celkem 5 565 uchazečů, 5 318 z nich konalo zkoušku z matematiky a 5 313 řešilo test z českého jazyka a literatury. Uchazeči dosáhli u zkoušky z češtiny průměrného procentního skóru 55,2 %, u zkoušky z matematiky získali procentní skór 45,2 %.

Na osmiletá gymnázia se v letošním roce přihlásilo celkem 19 298 uchazečů. 18 224 uchazečů konalo zkoušku z matematiky, zkoušky z českého jazyka a literatury se zúčastnilo 18 215 uchazečů. U zkoušky z češtiny dosáhli průměrného procentního skóru 56,4 %, u zkoušky z matematiky pak 51,3 %.

V porovnání s výsledky loňských testů jednotné přijímací zkoušky (v 1. řádném termínu prvního kola přijímacího řízení) došlo u čtyřletých i víceletých oborů ke zvýšení průměrného procentního skóru, v případě osmiletých gymnázií bylo zvýšení výrazné. Je zřejmé, že zejména u uchazečů o víceletá gymnázia rodiče využili doby, kdy děti nechodily do školy, k intenzivní přípravě na přijímací zkoušky.

Dne 23. června se uskuteční náhradní termín jednotné přijímací zkoušky, který je určen pro žáky, kteří se nemohli pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky dostavit a svoji neúčast písemně omluvili nejpozději do 3 dnů řediteli školy, případně pro žáky, u kterých došlo v průběhu přijímací zkoušky k organizačnímu incidentu.

Souhrnná analýza výsledků jednotné přijímací zkoušky bude zveřejněna 3. července 2020 na data.cermat.cz po zpracování dat z náhradního termínu zkoušky.

Zdroj: Cermat.cz