Celostátní výtvarná soutěž Každé srdce má své jméno

18. říjen 2021
Soutěže a olympiády
Autor/ka článku: Jaroslav Žák
Celostátní výtvarná soutěž Každé srdce má své jméno

ZŠ a MŠ Ježov vyhlašuje celostátní výtvarnou soutěž “Každé srdce má své jméno”, která je zároveň pokusem o překonání dosavadního českého rekordu  – vytvoření nejdelšího řetězu spojeného z jednotlivých srdcí z nejvíce míst v České republice. Soutěž je organizována pod záštitou České kardiologické společnosti z. s., Brno. Závaznou přihlášku k účasti v soutěži je nutné podat do 19. 11. 2021.

Předmět soutěže:

Předmětem soutěže jsou libovolná výtvarná díla vytvořená výtvarnými technikami – malba, kresba, grafika a koláž.  Přihlásit se mohou žáci ve třech kategoriích:
1. kategorie – MŠ
2. kategorie – 1. stupeň ZŠ
3. kategorie – 2. stupeň ZŠ

Harmonogram soutěže: 

1. 10. 2021 – vyhlášení soutěže
19. 11. 2021 – termín odeslání závazných přihlášek škol do soutěže
14. 3. – 18. 3. 2022 – termín konání školního kola soutěže
18. 4. – 29. 4. 2022 – zaslání výtvarných děl na adresu Základní škola a mateřská škola Ježov,
příspěvková organizace, Ježov 50, 696 48
3. 5. 2022 – hodnocení výtvarných děl porotou a zveřejnění výsledků na www.zsjezov.cz
24. 5. 2022 – účast vítězných škol na slavnostním vyhlášení a zveřejnění všech škol, které se
soutěže a vytvoření případného rekordu účastnily. Závěrečné vystavení všech výtvarných
prací na určitém místě (hřiště, zeď…)

Přihlášení do soutěže:

Závaznou přihlášku k účasti v soutěži podává za autorský tým pedagog prostřednictvím školy do 19. 11. 2021.

 

Další informace k soutěži, závaznou přihlášku a formulář k výtvarným pracím naleznete v souborech pro stažení.