Celostátní soutěž v animované tvorbě žáků Animág Kroměříž 2022

19. listopad 2021
Soutěže a olympiády
Autor/ka článku: Jana Vítková
Celostátní soutěž v animované tvorbě žáků Animág Kroměříž 2022

6. ročník celostátní soutěže v animované tvorbě žáků Animág Kroměříž 2022 byl vyhlášen. Opět zveme všechny nadšené i nesmělé tvůrce ve věku 6 – 19 let do našeho společného záměru – ukázat divákům (a možná i na filmovém plátně), co všechno se dá rozpohybovat klasickou animací!

Je to technicky velmi sympatický způsob, kterým mohou děti a mládež sdělit svůj názor. A vypadá to skvěle! Tvůrčí postupy i technické podmínky pro vytvoření krátké animace jsou v dnešní době snadno dostupné. My jsme připravili vše pro motivaci a inspiraci.

Soutěž je zařazena do Věstníku MŠMT, propojuje ICT dovednosti s kreativitou, výtvarnou výchovou, literární výchovou. Výsledky předchozího ročníku je možné shlédnout na webu soutěže www.animag-kromeriz.cz.

Harmonogram soutěže

Vyhlášení soutěže | 1. Listopadu 2021

Nadějní animátoři tvoří od listopadu 2021 do března 2022

Příjem soutěžních snímků | v průběhu měsíce března 2022

Uzávěrka soutěže | ke dni 31. 3. 2022

Hodnocení snímků porotou | v průběhu dubna 2022

Divácké hodnocení snímků vybraných porotou do přehlídky | květen 2022

Vyhlášení výsledků a ocenění autorů nejúspěšnějších snímků | začátek června 2022

Soutěžní kategorie a motivační témata 6. ročníku

Soutěž má tři základní soutěžní kategorie (dle věku účastníků), jež jsou dále členěny dle institucí, které tvůrcům poskytují metodickou podporu. Porota má možnost také vyhlásit kategorie nesoutěžní, mohou v ní být odprezentovány snímky, které nesplňují podmínky (zejména technické) pro zařazení do některé ze tří základních soutěžních kategorií.

1. Kategorie 6 -11 let (odpovídá 1. stupni ZŠ)

a) ZŠ (tzn. snímek přihlášený školou)
b) ZUŠ a volnočasová zařízení (tzn. snímek přihlášený ZUŠ, jiným zařízením)
c) Samostatné autorské filmy (tzn. snímek přihlášený zákonným zástupcem autora)

Motivační téma pro 1. kategorii: Příběhy až z Tramtárie aneb Kde si žije fantazie…

2. Kategorie 11-15 let (odpovídá 2. stupni ZŠ)

a) ZŠ (tzn. snímek přihlášený školou)
b) ZUŠ a volnočasová zařízení (tzn. snímek přihlášený ZUŠ, jiným zařízením)
c) Samostatné autorské filmy (tzn. snímek přihlášený zákonným zástupcem autora)

Motivační téma pro 2. kategorii: Co se všechno stalo, když se cosi rozhýbalo…

3. Kategorie 15-19 let (odpovídá SŠ)

a) SŠ (tzn. snímek přihlášený školou)
b) ZUŠ a volnočasová zařízení, specializované školy s mediální tvorbou (tzn. snímek přihlášený SŠ, ZUŠ, jiným zařízením)
c) Samostatné autorské filmy (tzn. snímek přihlášený autorem nebo jeho zákonným zástupcem v případě nezletilé osoby)

Motivační téma pro 3. kategorii: Inspirováno tou mou nespoutanou optikou…

4. Nesoutěžní (přehlídková) kategorie

Využití motivačního tématu pro jednotlivé kategorie je jeden z hodnocených parametrů pro zařazení do soutěžní části přehlídky. Snímky, které nesplňují některý z parametrů níže uvedených, mohou porotou vyhodnoceny jako důležitý inspirační zdroj a  na základě jejího rozhodnutí mohou být zařazeny do přehlídky právě v nesoutěžní /přehlídkové/ kategorii.

Další informace naleznete na webu soutěže www.animag-kromeriz.cz.