Celostátní konference církevních škol a školských zařízení

28. listopad 2023
Soukromé a církevní školy
Autor/ka článku: Jan Košárek
Celostátní konference církevních škol a školských zařízení

Ve dnech 14.–16. listopadu 2023 se v prostorách Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži uskutečnila Celostátních konference zástupců církevní škol. Konference se zúčastnilo více než 150 hostů z řad ředitelek, ředitelů nebo zástupců zřizovatelů.

První den na konferenci vystoupili zástupci MŠMT v čele s náměstkem ministra prof. Jaroslavem Millerem.

Dopoledne dalšího dne patřilo paralelním jednáním dle druhů škol a odpoledne proběhla velká panelová diskuze s odborníky k tématu identity mladého člověka s ohledem na transgender.

Poslední den v Kroměříži si hosté zpříjemnili prohlídkou města a zámku a následně vyslechli příspěvky o spiritualitě a religiozitě středoškolské mládeže a o možnosti dotačních titulů pro školy.

V průběhu konference prožili jednotliví účastníci řadu pracovních jednání, ale také mnoho příjemných neformálních setkání. K tomu všemu jim naše gymnázium poskytlo ubytovací i konferenční prostory, domácí atmosféru a prostor přijetí. Pevně věříme, že církevní školství bude i nadále atraktivní a důležitou součástí celého školského systému.