CEI – Středoevropská iniciativa

11. Září 2019
Mezinárodní spolupráce ve školství a vzdělávání
Autor článku: Martina Němcová
CEI – Středoevropská iniciativa

​​Středoevropská iniciativa podporuje přenos know-how a dobré praxe z členských do nečlenských zemí EU. Příjem žádostí do Výzvy pro rok 2019 byl již ukončen. Výzva pro rok 2020 zatím nebyla vyhlášena. 

Středoevropská iniciativa pracuje v podmínkách vzájemného pochopení a konsensu. Připravuje, zajišťuje a hodnotí národní i mezinárodní projekty. Je zaměřena na posilování soudržnosti a solidarity v Evropě a úsilí vyhnout se vzniku nových dělicích čar na kontinentu.

CEI byla založena v roce 1989 jejími členskými zeměmi jsou: Albánie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Chorvatsko, Itálie, Maďarsko, Makedonie/FYROM, Moldávie, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Ukrajina.

Know-how Exchange Programme (KEP)

Soukromé i veřejné instituce registrované v některé ze zemí CEI mohou v roce 2018 žádat o finanční podporu na projekty zaměřené na výměnu zkušeností a know-how mezi členskými zeměmi EU a nečleny. Veškeré informace o programu naleznete na stránkách Středoevropské iniciativy v sekci Know-how exchange programme

Cooperation Activities

Projekty malého rozsahu, časově omezené, jsou předmětem podpory z CEI Fondu spolupráce. Mohou mít podobu jednorázového setkání, konference, školení zaměřeného na přenos informací mezi členy EU a nečleny. Veškeré informace o programu naleznete na stránkách Středoevropské iniciativy v sekci Cooperation Activities.