CEEPUS – stipendijní program pro univerzitní studentky a studenty

8. červenec 2019
Vzdělávání v zahraničí
Autor článku: Martina Němcová
CEEPUS – stipendijní program pro univerzitní studentky a studenty

​CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) je středoevropský výměnný univerzitní program zaměřený na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit. Termín pro odeslání přihlášek na letní semestr 2020 je 31. říjen 2019. 

Stipendium je účastníkům programu CEEPUS vždy vypláceno hostitelskou zemí. Výše stipendia je v každém členském státě programu CEEPUS odlišná; aktuální výši vyplácených stipendií najdete na www.ceepus.info u jednotlivých zemí. Cestovné na zahraniční stáže může stipendistům proplatit jejich domovská univerzita. Kontaktujte partnera své sítě CEEPUS na univerzitě, případně vám poradí zahraniční Národní kancelář.

1. Zkontrolujte, zda splňujete následující podmínky: 

  • stipendia jsou určena studentům řádného denního studia,
  • nelze žádat o stipendium do země Vašeho státního občanství,
  • stipendia nemohou být poskytnuta na výzkum s výjimkou diplomových nebo doktorských prací, ale mohou být udělena i za účelem praktického výcviku.

Studenti bakalářského a magisterského studijního cyklu:

  • státní občanství členské země CEEPUS nebo equal status,
  • věk bez omezení,
  • ukončení 2. semestru řádného studia,
  • minimální doba pobytu na zahraniční stáži jsou tři měsíce, maximální celková doba pobytu činí 10 měsíců; pobyt kratší než tři měsíce je třeba zdůvodnit v poli Motivation přihlášky. V Motivation se uvádí náplň stáže – ta je dána projektem dané sítě.

Studenti doktorského studijního cyklu:

  • státní občanství členské země CEEPUS nebo equal status,
  • věk bez omezení,
  • minimální doba pobytu je 21 dní.

Podrobné informace si lze přečíst také v Pravidlech pro stipendisty na stránkách Domu zahraniční spolupráce.

2. Poraďte se s kontaktní osobou sítě CEEPUS na své univerzitě

V případě, že fakulta není zapojena do vhodné sítě CEEPUS, můžete se přihlásit jako tzv. freemover CEEPUS (ovšem zpravidla pouze na letní semestr).

3. Přihláška

První krok: zaregistrujte se na stránce programu http://www.ceepus.info/ – úředním jazykem programu je angličtina. Stručný návod pro registraci je zde v souboru:  CEEPUS_navod pro registraci.pdf

Druhý krok: vyplňte online přihlášku.

V rámci sítě: termín pro odeslání přihlášek na zimní semestr je 15. června, na letní semestr 31. října.
Individuální mobilita „freemover“ pro podávání přihlášek v následujícím letním semestru 30. listopadu.

Třetí krok: Udělení stipendia – Letter of Award
obdržíte e-mailem/poštou spolu s informací hostitelské Národní kanceláře – použijte k přijetí funkci Accept na svém desktopu. Tím se zde objeví nová záložka Mobility report (závěrečná zpráva z pobytu).

Čtvrtý krok: Před ukončením pobytu na zahraniční univerzitě v přihlášce na listu Content (po kliknutí na Open) najdete položku Mobility Report (zpráva z pobytu)a Letter of Confirmation (potvrzení o pobytu). Oba dokumenty vyplníte, necháte si je potvrdit zahraniční hostitelskou univerzitou a po naskenování je vložíte do systému. Originály dokumentů si ponecháte jako doklad o uskutečnění cesty pro svou domácí univerzitu.

Více informací a kontakty naleznete na stránkách Domu zahraniční spolupráce v sekci CEEPUS.