Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Veterinářství

Skupina: Veterinářství

Telefon:Web:
Ředitel:Email:
Informace o oboru
Kód: 43-41-M/01
Období: 2018/2019
Délka: 4
Forma studia: Denní
Ukončení studia: Maturita
Stipendia: Ne
Školné:
Přijímaných: 90
Veterinářství
Popis

​Školní vzdělávací program je vypracován na základě rámcového vzdělávacího programu 43-41-M/01 Veterinářství. ŠVP je rozpracován na konkrétní podmínky školy.

Podmínky přijetí

​Dobrý zdravotní stav. Škola požaduje potvrzení lékaře na přihlášce ke studiu. Ukončené základní vzdělání.

Učební plány

​​Učební plán oboru Veterinářství je tvořen dvěma  skupinami předmětů. Jsou to předměty všeobecně vzdělávací - český jazyk a literatura, cizí jazyk, matematika, fyzika, chemie, biologie, ekonomika, ICT technologie, ekologie, a další. Odborné vzdělávání je realizováno např. předměty anatomie a fyziologie zvířat, mikrobiologie a parazitologie, patologie, nemoci zvířat, chovatelství, chov exotických zvířat, výživa zvířat, reprodukce. Tento výčet je pouze rámcový. 

Profil absolventa

​Absolvent oboru Veterinářství získá úplné střední odborné vzdělání ukončení státní maturitní
zkouškou.

Absolvent má možnost uplatnit se především jako:
- laborant
- asistent veterinárního lékaře
- majitel nebo pracovník ZOO
- v útvarech státní správy, samosprávy
- ve veterinárně hygienické služby a další
Absolventi studijního oboru mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách a vysokých školách.
Úspěchy školy v tomto oboru

​Škola má v oboru dlouholetou tradici, byla první školou tohoto zaměření, která byla v České republice založena. Mezi absolventy školy jsou dnes mnozí úspěšní veterinární lékaři, vědci, podnikatelé, učitelé a pracovníci mnoha dalších profesí.

Spolupráce se sociálními partnery

​Úřad práce
Mendlova univerzita Brno
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Univerzita Tomáše Bati Zlín
Agrární komora
Komora veterinárních lékařů
Státní veterinární správa Praha
Krajská veterinární správa Zlín
Školící středisko SVÚ Praha
Institut celoživotního vzdělávání a informatiky Brno
Společnost veterinárních techniků Brno
Výrobní a zpracovatelské podniky a další sociální partneři