Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Praktická sestra

Skupina: Zdravotnictví

Telefon:Web:
Ředitel:Email:
Informace o oboru
Kód: 53-41-M/03
Období: 2019/2020
Délka: 4
Forma studia: Denní
Ukončení studia: Maturita
Stipendia: Ne
Školné:
Přijímaných: 81
Praktická sestra
Popis

Vzdělávací program připravuje žáky pro práci středních zdravotnic­kých pracovníků, kteří budou poskytovat ošetřovatel­skou péči v rámci ošetřovatel­ského procesu. Vzdělávání se proto zaměřuje zejména na zvládnutí ošetřovatel­ských výkonů a postupů a na vytváření žádoucích profesních postojů, návyků a dalších osobnostních kvalit zdravotnic­kého pracovníka. Důležitým aspektem je výchova žáků k péči o vlastní zdraví a k vědomí závažnosti prevence nemocí.

Podmínky přijetí

Dobrý zdravotní stav - potvrzení lékaře na tiskopise školy (nepotvrzovat přímo v přihllášce; ke stažení na webu školy), výsledky na ZŠ a přijímací zkoušky.

Učební plány

Podrobnosti k obsahu učebních plánů daných Školským vzdělávacím programem Praktická sestra, bude zveřejněn na stránkách školy  http://www.szszlin.cz/uchazeci-o-studium/prakticka-sestra/ucebni-plan/ (zatím nepřístupné)

Profil absolventa

Program připravuje žáky pro práci nelékařských zdravotnických oborů, kteří budou poskytovat ošetřovatelskou péči v rámci ošetřovatelského procesu. Vzdělávání se zaměřuje na zvládnutí ošetřovatelských výkonů a postupů, na vytváření profesních postojů, návyků a dalších osobnostních kvalit zdravotnického pracovníka.

Úspěchy školy v tomto oboru

Úspěchy v soutěžích první pomoci. Škola pořádá každoročně Festival ošetřovatelských kazuistik.

Spolupráce se sociálními partnery

Škola úzce spolupracuje s KNTB, a.s. Zlín a dalšími zdravotnickými a sociálními zařízeními ve Zlínském kraji.