Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Střední zdravotnická škola Kroměříž

Albertova 4261/25a 760 01 Kroměříž

 
Kontakty
Jméno ředitele:  PhDr. Ludmila Hanáková
Telefon společnosti:  577 002 252, 739 097 577
E-mail:  sekretariat@szskm.cz
WWW:  http://www.szskm.cz
IZO: 
GPS:  49.2910478, 17.3813792
Mapa
Střední zdravotnická škola Kroměříž
Úvodní slovo ředitele Střední zdravotnická škola Kroměříž je škola prověřená generacemi. Již více než 60 let připravuje žáky pro praktický život s cílem skloubit kvalitní vzdělání s výchovou k lidství. Škola disponuje motivovaným učitelským sborem a moderním materiálně technickým zázemím. Škola má své pevné místo mezi středními školami v Kroměříži i ve Zlínském kraji, kde úspěšně spolupracuje s významnými poskytovateli zdravotnických a sociálních služeb. Škola je zařazena do sítě škol přidružených k UNESCO. Krédo školy: „Stavíme na jistotě uplatnění“.
Připravenost absolventů Absolvent je po vykonání maturitní zkoušky připraven nejen pro výkon povolání, ale také ke studiu na vysoké či vyšší odborné škole zdravotnického či sociálního zaměření. Vzhledem k demografickému vývoji lze očekávat další zvyšování poptávky po kvalifikovaných zdravotnických pracovnících, a to doma i v zahraničí. Absolvent má tedy velkou šanci uplatnit se bezprostředně po studiu na trhu práce ve vystudovaném oboru v lůžkových i ambulantních zařízeních nebo na specializovaných pracovištích dle vlastního výběru.
Nabídka dalších služeb Žáci školy si mohou již v průběhu studia rozšířit odborné kompetence absolvováním akreditovaných kurzů Sportovní masáž a Úvod do komunikace s neslyšícími. Žáci mohou zároveň volit z nabídky seminářů doplňujících výuku (seminář z první pomoci, ze somatologie, z anglického jazyka, matematiky nebo z informačních a komunikačních technologií) nebo se zapojit do některého z projektů např. Zdravý úsměv, Dobrovolnictví apod. Škola žákům nabízí i sportovní vyžití ve vlastní tělocvičně a posilovně. V případě potřeby škola poskytuje prostřednictvím svých odborných pracovníků poradenské služby, jejichž cílem je pomáhat žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Ubytování a celodenní stravování zajišťuje Domov mládeže Pavlákova (ubytování - 1350 Kč/měsíc, stravné - 71 Kč/den). Obědy pro žáky poskytuje nedaleká školní jídelna ZŠ Zachar za cenu 29 Kč.
Ostatní informace Nově přicházející žáci absolvují v úvodu 1. ročníku seznamovací pobyt, později pak lyžařský kurz. Pro 2. ročník je připraven sportovně turistický kurz a žáci 4. ročníku absolvují výlet do Prahy. Žáci vyšších ročníků se průběžně zúčastňují odborných exkurzí u nás i v zahraničí. Všichni žáci se mohou zapojit do pestrého programu Centra zdraví při SZŠ Kroměříž.
Školné 0 ,- Kč.