Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Zdravotnický asistent

Skupina: Zdravotnictví

Telefon:Web:
Ředitel:Email:
Informace o oboru
Kód: 53-41-M/01
Období: 2019/2020
Délka: 4
Forma studia: Denní
Ukončení studia: Maturita
Stipendia: Ne
Školné: Ne
Přijímaných: 60
Zdravotnický asistent
Popis

Žáci jsou při vzdělávání v oboru zdravotnický asistent připravováni pro práci zdravotnických pracovníků, kteří budou poskytovat ošetřovatelskou péči ve zdravotnických zařízeních. Vzdělávání se kromě všeobecně vzdělávacího základu zaměřuje na zvládnutí ošetřovatelských výkonů a postupů a na vytváření žádoucích profesních postojů, návyků a dalších osobnostních kvalit zdravotnického pracovníka. Žáci jsou vzděláváni tak, aby získali pozitivní hodnotouvou orientaci potřebnou pro pracovní, osobní i občanský život.

Podmínky přijetí

Do prvního ročníku denního studia jsou přijímáni uchazeči, kteří do školy doručí řádně vyplněnou přihlášku ke vzdělávání, a to do 1. března 2017 a kteří splnili povinnou školní docházku (po ukončení ZŠ bude dokladováno vysvědčením z 9. třídy ZŠ).

Základní podmínkou pro přijetí je:

zdravotní způsobilost uchazeče - podmínky jsou uvedeny v nařízení vlády č. 689/2004 Sb.; posouzení zdravotní způsobilosti ke vzdělávání  provede registrující lékař uchazeče, který potvrdí přihlášku ke vzdělávání a splnění podmínek stanovených pro přijetí.

V rámci přijímacího řízení bude posuzováno:

  1. hodnocení jednotné zkoušky z českého jazyka a z matematiky,
  2. hodnocení průměrného prospěchu uchazeče (hodnotí se průměrný prospěch v 1. pololetí posledního ročníku ZŠ a průměrný prospěch v 1. a 2. pololetí předposledního ročníku ZŠ)
  3. hodnocení chování uchazeče (hodnotí se známka z chování v 1. pololetí posledního ročníku ZŠ a známka z chování v 1. a 2. pololetí předposledního ročníku ZŠ)
Učební plány

Učební plány jsou součástí školního vzdělávacího programu oboru zdravotnický asistent. Zobraz učební plán.

Profil absolventa

Absolvent se uplatní v různých zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního charakteru, např. v nemocnicích, na poliklinikách a v lékařských nebo ošetřovatelských centrech, v ordinacích praktických nebo odborných lékařů a v domácí ošetřovatelské péči, dále jako zdravotnický pracovník v zařízeních sociální péče a služeb, např. v zařízeních pro seniory, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením a v ústavech sociální péče. Absolvent je také připraven dále se vzdělávat na vysokých nebo vyšších odborných školách, zejména v medicínských a ošetřovatelských oborech a odborných kurzech pro zdravotnické pracovníky.  ​

Úspěchy školy v tomto oboru

Žáci pravidelně reprezentují školu v řadě zajímaných soutěží. Nejvyšších úspěchů dosahují v celostátních soutěžích první pomoci. ​

Spolupráce se sociálními partnery

Střední zdravotnická škola dlouhodobě spolupracuje s významnými sociálnímy partnery a to především při zajišťování odborné praxe žáků ve 3. a 4. ročníku. Mezi nejvýznamnější sociální partnery školy patří Kroměřížká nemocnice, a.s, Nemocnice Milosrdných sester sv. Vincence de Paul a Sociální služby města Kroměříže.​