Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Průmyslový design (Produktový design, 3D design)

Skupina: Umění a užité umění

Telefon:Web:
Ředitel:Email:
Informace o oboru
Kód: 82-41-M/04
Období: 2018/2019
Délka: 4
Forma studia: Denní
Ukončení studia: Maturita
Stipendia: Ne
Školné: 0 Kč
Přijímaných: 20
Průmyslový design (Produktový design, 3D design)
Popis

Základem ateliérové tvorby je modelování, které žákům umožňuje pochopit zákonitosti práce s hmotou, prostorem a tvarem. Vedle tradičních technik žáci využívají nové technologie, jako např. 3D modelování. Výjimkou nejsou digitální tisky a videoprojekce. Absolventi se uplatňují v širokém spektru činností v oblasti tvarování produktů průmyslového odvětví jako designéři a realizátoři modelů výrobků spotřebního a průmyslového charakteru.

Podmínky přijetí

talentová zkouška 

Učební plány

Profilové předměty: Český jazyk a literatura, Cizí jazyk (AJ, NJ), Dějiny výtvarné kultury, Výtvarná příprava, Navrhování, Modelování, Technologie, ICT (Počítačová grafika, Multimedia), Praktická cvičení

Profil absolventa

Žáci oboru jsou připravováni tak, aby ovládali základy výtvarné užité tvorby, tzn. aby při práci využívali znalosti o historickém vývoji i současných trendech výtvarné kultury a umělecké tvorby, volili možnosti výtvarného řešení na základě analýzy úkolu, dokázali jej zhotovit a obhájit, využívali možnosti používaných materiálů a technologických postupů a realizovali v požadované kvalitě finální návrh.

Úspěchy školy v tomto oboru

V konkurenci více než 500 tvůrců z celého světa skvělé III. místo v mezinárodní soutěži Mladý obal 2010 za realizaci univerzálního kornoutu na sladkosti.

Spolupráce se sociálními partnery

Společné pracoviště SUPŠ sklářské a FMK UTB ve Zlíně.​

Crystalite Bohemia s.r.o. 

 SCHOTT Flat glass CR, s.r.o.

 National school of stage desing Plovdiv