Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Ekologie a životní prostředí - zaměření geoinformační systémy

Skupina: Ekologie a ochrana životního prostředí

Telefon:Web:
Ředitel:Email:
Informace o oboru
Kód: 16-01-M/01
Období: 2019/2020
Délka: 4
Forma studia: Denní
Ukončení studia: Maturita
Stipendia: Ne
Školné: Ne
Přijímaných: 30
Ekologie a životní prostředí - zaměření geoinformační systémy
Popis

Obor připravuje žáky v oblasti ekologie, krajiny a životního prostředí a jeho ochrany, pozemkových úprav a geodezie a prohlubuje kladný vztah k přírodě. Rozvíjí znalosti biologického charakteru pro činnosti  a služby, které se vážou k přirodě. Během studia žáci mají možnost získat řidičský průkaz na osobní automobil. -informace o učebním plánu na www.szesro.cz

Podmínky přijetí

Povinná příjmací zkouška z ČJ a MAT a prospěch ze základní školy 

Učební plány


    Ekologie a životní prostředí

    geoinformační systémy a pozemkové úpravy

                              Ročník 1 2 3 4

Povinné předměty          

1. Všeobecně vzdělávací        

  Český jazyk a literatura 3 3 3 3

  Cizí jazyk AJ
Cizí jazyk NJ
Konverzace v AJ
3
2
3
2
3 3

1 V

  Občanská nauka   2 1  

  Dějepis 2      

  Matematika 3 3
4
2

  Fyzika 2      

  Tělesná výchova 2 2 2 2

  Biologie 3
3,5    

  Chemie 3 3    

  Informační a komunikační technologie 1 2 2  

           

2. Odborné předměty        

  Geografie a kartografie 2 3    

  Ekonomika   2    

  Ekologie   2    

  Biotechnologie     2  

  Monitorování a analýzy     3  

  Geologie a pedologie 3      

  Meteorologie a hydrologie   3    

  Technologické procesy     2  

  Krajina a životní prostředí       3

  Odpady       3

  Hygiena a toxikologie     2  

  Ochrana životního prostředí     3 3

  Právní příprava       2

  Psaní na počítači 1      

  Geodézie a dálkový průzkum Země     3 3

  Pozemkové úpravy        2

  GIS ve státní správě       2

  Základy GIS     3  

  GIS mapování       3

  Řizení mot. vozidel   1N    

  Praxe rozvrhová 3      

  Seminář z matematiky       1 V

Uvedená čísla znamenají týdenní počet hodin daného předmětu 


v jednotlivých ročnících

N - nepovinné
V - volitelný
Profil absolventa

Uplatnění absolventů - odborné práce a činnosti na referátech životního prostředí správních a samosprávních úřadů, v orgánech a institucích státní ochrany přírody, v hygienické službě, na pozemkových a katastrálních úřadech, v podnicích a firmách zabývající se sledováním stavu složek životního prostředí, údržbou životního prostředí, obnovou a tvorbou krajiny, případně výrobou ekologických výrobků.​

Úspěchy školy v tomto oboru

Mezinárodní spolupráce se školami na Slovensku (soutěže mezi žáky v odborných i sportovních činnostech), v Polsku a Rakousku - výměnné pobyty žáků.​

Spolupráce se sociálními partnery

Škola spolupracuje s ČSOP, SCHKO Bezkydy, s MÚ -odděleními životního prostředí a dalšími institucemi zabývajícími se životním prostředím, geodezii, kartografii a pozemkovými úpravami.​