Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Podnikání - dálková forma

Skupina: Ekonomika a administrativa

Telefon:Web:
Ředitel:Email:
Informace o oboru
Kód: 64-41-L/51
Období: 2017/2018
Délka: 3
Forma studia: Dálková
Ukončení studia: Maturita
Stipendia: Ne
Školné: 7.000,- Kč za školní rok
Přijímaných: 30
Podnikání - dálková forma
Popis

Studium je určeno pro absolventy tříletých oborů vzdělání s výučním listem a představuje jednu z forem vzdělávání dospělých. Jeho cílem je rozvinout kompetence žáků, které získali ve tříletých vzdělávacích programech, na úroveň středního vzdělání s maturitní zkouškou a zvýšit jejich odbornou kvalifikaci.
Nástavbové studium Podnikání je ekonomicky zaměřené studium umožňující absolventům tříletých oborů vzdělání s výučním listem doplnit si vzdělání o poznatky z oborů účetnictví, ekonomiky, marketingu, managementu a práva. Cílem je příprava na vykonávání funkcí na úrovni středního managementu nebo uskutečnění samostatných podnikatelských aktivit.
Podmínky přijetí

​výční list v oboru skupin H
přijímací zkoušky se nekonají
více na www.sossluzeb.cz v sekci Přijímací řízení
Učební plány

​viz. www.sossluzeb.cz

Profil absolventa

Absolvent je připraven vykonávat ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti. Získané znalosti a dovednosti uplatní při řízení vlastní firmypředevším v profesní oblasti, pro kterou se připravoval v předcházející přípravě v konkrétním učebním oboru.

Úspěchy školy v tomto oboru Spolupráce se sociálními partnery

Škola je členem Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska (SSŠČMS) . Toto sdružení zajišťují především poradenskou a legislativní činnost, výměnu nápadů a zkušeností ze školských obecných i odborných okruhů.