Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Aranžér

Skupina: Osobní a provozní služby

Telefon:Web:
Ředitel:Email:
Informace o oboru
Kód: 66-52-H/01
Období: 2017/2018
Délka: 3
Forma studia: Denní
Ukončení studia: Výuční list
Stipendia: Ne
Školné: 10.000,- Kč za školní rok
Přijímaných: 12
Aranžér
Popis

Cílem učebního programu je poskytnout žákům určité množství všeobecných i odborných poznatků a dovedností potřebných pro povolání aranžér tak, aby po vykonání závěrečné zkoušky mohli samostatně a odpovědně vykonávat veškeré aranžérské činnosti ve všech typech provozních jednotek ve službách, na veletrzích a výstavách.
Podmínky přijetí

​ukončení základního vzdělání

přijímací zkoušky se nekonají

více na www.sossluzeb.cz v sekci Přijímací řízení

Učební plány Profil absolventa

Absolvent se uplatní při tvorbě propagačních prostředků, práci s písmem, realizaci propagačních akcí menšího rozsahu, aranžování výkladních skříní a výstavek, stánků na výstavách a prodejních akcích, interiérů prodejen a provozoven služeb. Uplatnění najde také v reklamních firmách a agenturách.
Úspěchy školy v tomto oboru

Žáci se pravidelně úspěšně zúčastňují regionálních i celostátních aranžérských soutěží, škola pořádá výstavy děl žáků.
Spolupráce se sociálními partnery

Škola je členem Sdružení aranžérů ČR. Sdružení pořádá aranžérské soutěže, zajišťuje poradenskou a legislativní činnost, výměnu nápadů a zkušeností z odborných kruhů.
Firmy působící na trhu aranžérských potřeb a služeb zajišťují škole materiální a propagační vybavení, organizují školení a přednášky pro žáky i pro učitele odborných předmětů a odborného výcviku, poskytují informace o nejnovějších technických i stylových trendech a vývoji. Mezi tyto partnery patří např. Canea, Oasis, LENA Napajedla.