Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Praktická sestra - večerní

Skupina: Zdravotnictví

Telefon:Web:
Ředitel:Email:
Informace o oboru
Kód: 53-41-M/03
Období: 2019/2020
Délka: 2
Forma studia: Večerní
Ukončení studia: Maturita
Stipendia: Ne
Školné: 0 Kč
Přijímaných: 30
Praktická sestra - večerní
Popis

Absolvent oboru Praktická sestra získá odborné zdravotnické znalosti a dovednosti. Po ukončení studia tohoto oboru jsou žáci připraveni pro práci středních zdravotnických pracovníků, kteří budou poskytovat základní ošetřovatelskou péči bez odborného dohledu a bez indikace a v souladu s diagnózou stanovenou lékařem nebo zubním lékařem, dle platné legislativy o nelékařských povoláních.

Získá způsobilost a připravenost jak k výkonu zdravotnického pracovníka ve zdravotnických a sociálních zařízeních, tak k dalšímu studiu. Ve všech předmětech je kladen důraz na péči o vlastní zdraví, mravní a charakterové vlastnosti a pozitivní hodnotovou orientaci žáka.

Základ studia tvoří odborné předměty, jako je např. ošetřovatelství, zdravověda a první pomoc, klinická propedeutika, psychologie, latinská terminologie, somatologie, základy patofyziologie. Do oboru je zahrnuta výuka odborného cizího jazyka v rozsahu 64 hodin. Součástí odborného vzdělávání je praktická výuka ve zdravotnických a jiných zařízeních.

Podmínky přijetí

Podmínkou pro přijetí žáka k tomuto typu vzdělávání je doložení dokladů o ukončení středoškolského vzdělání (maturitní vysvědčení). Veškeré aktuální informace jsou k dispozici zde.

Učební plány

Viz školní vzdělávací program oboru Praktická sestra, zkrácené studium ve večerní formě vzdělávání, který naleznete zde.

Profil absolventa

Absolventi tohoto oboru jsou schopni zastat ošetřovatelskou péči na lůžkových provozech nemocnic a klinických pracovištích, v ambulantní sféře praktických a speciálních lékařských ordinací, ve sféře domácí ošetřovatelské péče, v zařízeních sociální péče a služeb - např. v léčebnách dlouhodobě nemocných, v ústavech sociální péče, v zařízeních pro seniory, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením aj.

Své dovednosti a znalosti mohou v nemalé míře uplatnit také v oblasti pracovních pozic zdravotně sociálních služeb v zahraničí. Po úspěšně vykonané maturitní zkoušce se mohou absolventi rovněž ucházet o vzdělávání na vyšších odborných školách, vysokých školách a univerzitách za stejných podmínek jako absolventi denních forem studia.

Úspěchy školy v tomto oboru

Absolventi tohoto oboru jsou na svých pracovištích vysoce ceněni pro své  praktické dovednosti a po zapracování, tzv. nástupní praxi, jsou schopni zastat zodpovědnou ošetřovatelskou péči na lůžkových provozech nemocnic a klinických pracovištích, v ambulantní sféře praktických a speciálních lékařských ordinací.  Své dovednosti a znalosti uplatní v nemalé míře také v oblasti pracovních pozic zdravotně sociálních služeb v zahraničí.

Mimo to se žáci naučí:

- v profilových předmětech všem potřebným odborným znalostem a praktickým dovednostem, které mohou následně uplatnit při ošetřování nemocných v reálných podmínkách jednotlivých oddělení nemocnice při praktickém vyučování

- dovednostem zvládání ošetřovatelských postupů

- užívání odborné terminologie

- komunikačním dovednostem

- profesním postojům a návykům

Spolupráce se sociálními partnery

Hlavním partnerem je Uherskohradišťská nemocnice a.s., kde je praktické vyučování realizováno na  odděleních chirurgického a interního zaměření.  Dále pak spolupracujeme s pracovišti sociálních služeb Zlínského kraje, ordinacemi lékařů a dalšími klinickými pracovišti regionu. V nemalé míře také spolupracujeme s Českým červeným křížem, Integrovaným systémem záchranné zdravotnické služby ZL kraje aj.