Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Elektrotechnika - počítačové a řídicí systémy

Skupina: Elektrotechnika a výpočetní technika

Telefon:Web:
Ředitel:Email:
Informace o oboru
Kód: 26-41-M/01
Období: 2019/2020
Délka: 4
Forma studia: Denní
Ukončení studia: Maturita
Stipendia: Ne
Školné: 0 Kč
Přijímaných: 30
Elektrotechnika - počítačové a řídicí systémy
Popis

V průběhu studia oboru Elektrotechnika žáci získají matematické a přírodovědné znalosti na úrovni potřebné pro úspěšné studium oborů na VŠ technického a přírodovědného zaměření, osvojí si multimediální systém pro interaktivní audiovizuální prezentaci a webdesign, osvojí si znalosti o počítačových a řídicích systémech a jejich programování, budou znát metody a prostředky projektování a konstruování, budou schopni samostatně i týmově řešit zadané téma a práci umět obhájit

Podmínky přijetí

Uchazeč musí prokázat úspěšné splnění povinné docházky a musí splnit podmínky přijímacího řízení. Veškeré aktuální informace jsou k dispozici zde.

Učební plány

Viz školní vzdělávací program oboru Elektrotechnika se zaměření na počítačové a řídicí systémy, který naleznete zde.

Profil absolventa

Absolventi oboru Elektrotechnika - počítačové a řídicí systémy naleznou uplatnění při projekčních, technologických, konstrukčních činnostech elektrotechnického charakteru a v oblasti řídicích a informačních systémů a jejich údržbě. Mohou se také uplatnit jako pracovníci technického vývoje a programátoři. Po absolvování studia na střední škole se mohou dále vzdělávat na vysokých školách a vyšších odborných školách technického a přírodovědného zaměření.

Úspěchy školy v tomto oboru

Žáci oboru se velmi úspěšně účastní odborných soutěží jako je např. SOČ, Amavet, festival studentských prací na VUT Brno, na Univerzitě Palackého Olomouc, na ČVUT Praha. Absolventi oboru mají velmi dobré uplatnění na trhu práce a dosahují až 100% úspěšnosti při přijetí na VŠ.

Spolupráce se sociálními partnery

Spolupráce školy se specializovanými firmami a institucemi je již tradicí. Sociálními partnery jsou jak renomované firmy s obdobným zaměřením oboru (např. BD SENSORS s.r.o. Buchlovice, Ray Service, a.s. Staré Město, MESIT holding, a.s. Uherské Hradiště, SMC Industrial Automation CZ s.r.o. Brno), tak instituce při VŠ (např. Fakulta elektrotechniky a informatiky při VUT, Přírodovědecká fakulta UP).