Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o.

Tovačovského 337, 767 01 Kroměříž

 
Kontakty
Jméno ředitele:  Mgr. David Martinek
Telefon společnosti:  577 210 227
E-mail:  spos@spos.cz
WWW:  http://www.spos.cz
IZO: 
GPS:  49.297964,17.398309
slavnostní vyYazení maturanto
Mapa
Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o.
Úvodní slovo ředitele Střední podnikatelská škola působí ve Zlínském kraji od roku 1992 a má pracoviště v Kroměříži a ve Zlíně. Vzdělávací nabídka je koncipována tak, aby usnadnila absolventům komplexní orientaci jak v budoucím povolání, tak i v osobním životě. Ve škole je preferována výuka ekonomických předmětů a cizích jazyků, které mají v učebních plánech jednotlivých zaměření výraznou časovou dotaci. Po dobu své činnosti připravila škola mnoho absolventů, kteří si doplnili vzdělání na vyšších odborných nebo vysokých školách a vedou si úspěšně v profesním i osobním životě, jak v České republice, tak i v zahraničí. Kromě vzdělávání se mohou žáci aktivně zapojit do dalších aktivit, které škola organizuje v průběhu školního roku. V rámci Evropských sociálních fondů uskutečňuje škola projekty: "Učíme se podnikat - rozvoj kompetencí k podnikání u žáků v počátečním vzdělávání" CZ.1.07/1.1.38/02.0042 - http://www.spos.cz/data/ile/projekt%20kromeriz/index.html; "Učíme se a podnikáme" CZ.1.07/1.5.00/34.0281 a je partnerem projektu "Výuka 21.století - tvorba a implementace moderních způsobů výuka s podporou ICT a e-learningu" - http://vyuka21stol.strednihotelova.cz/ Podrobnější informace o škole získají zájemci na internetových stránkách školy: www.spos.cz Podrobnější informace o životě školy získají zájemci na internetových stránkách školy: www.spos.cz
Připravenost absolventů Absolventi jsou připravováni pro budoucí povolání v souladu s odborným zaměřením vzdělávacího programu. Podrobnější informace o zaměření vyplývají ze skladby předmětů v učebních plánech, které jsou k dispozici na internetových stránkách školy. Převážná většina absolventů si však rozšiřuje vzdělání studiem na vyšších odborných nebo vysokých školách. Absolventi se uplatní zejména v ekonomických, obchodně podnikatelských a administrativních činnostech v podnicích nebo organizacích státní správy a samosprávy. Orientují se v účetnictví, právu, marketingu a managementu, uživatelsky ovládají textové a tabulkové editory a další kancelářský software. Absolvent má rovněž předpoklady pro to, aby rozvíjel vlastní podnikatelské aktivity.
Nabídka dalších služeb Žáci a studenti se mohou účastnit kurzů, workshopů, odborných exkurzí, činnosti studentských firem, zahraničních praxi a dalších akcí, které škola pro zájemce organizuje. V době mimo vyučování mohou pracovat v učebnách na počítačích s bezplatným přístupem k internetu, případně se k němu mohou bezplatně připojit prostřednictvím školní sítě s vlastním zařízením.
Ostatní informace Ubytování a stravování pro zájemce zajišťuje Domov mládeže za stejných finančních podmínek jako pro žáky ostatních škol.
Školné Roční školné: Čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou: Řízení firem: 14.000 Kč Cestovní ruch: 14.000 Kč Nástavbové studium Podnikání v denní formě: 12.000 Kč, v dálkové formě 11.000 Kč Vyšší odborné studium: Daňová a finanční správa - kombinované studium: 13.000 Kč Cestovní ruch - denní studium: 17.000 Kč