Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s. r. o.

Česká 4787, 760 05 Zlín

 
Kontakty
Jméno ředitele:  Alena Kulíšková
Telefon společnosti:  577 438 565
E-mail:  info@sspgs-zlin.cz
WWW:  http://www.sspgs-zlin.cz
IZO: 
GPS:  49.241730, 17.664234
Mapa
Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s. r. o.
Úvodní slovo ředitele Škola si od svého založení r. 1993 vybudovala své postavení v síti odborných škol. Poskytuje čtyřleté denní studium pro absolventy základních škol v oborech: Předškolní a mimoškolní pedagogika a Sociální činnost. Nově od 1.9.2014 otevíráme tříletý učební obor: Ošetřovatel. Dále nabízíme - dálkové zkrácené studium v obou maturitních oborech vzdělávání a maturitní zkoušku z jednotlivých předmětů (Pedagogika, Psychologie, Speciální pedagogika). Škola zajišťuje žákům a pedagogickým pracovníkům kvalitní materiální a technické zázemí pro přípravu absolventů. Je situována v příjemném a klidném prostředí sídliště Jižní svahy, ulice Česká 4787, 760 05 Zlín.
Připravenost absolventů Absolventi školy maturitních oborů se uplatní v praxi, ale mohou studovat na vyších odborných školách a vysokých školách pedagogického, psychologického či jakého koliv zaměření. Absolventi tříletého učebního oboru mohou nastoupit do praxe ne se přihlásit k nástavbovému studiu oboru Zdravotnický asistent.
Nabídka dalších služeb Pro žáky se vzdálenějších míst zajišťuje škola ubytování v Domově mládeže ve Zlíně. Stravování je poskytováno žákům ve škole dle zájmu. Žáci mohou navštěvovat různé nepovinné předměty, např. znaková řeč, logopedie, konverzace v anglickém jazce s rodilým mluvčím, výtvarné, sportovní a jiné nepovinné předměty.
Ostatní informace Škola se aktivně zapojuje do mnoha soutěží např. Pedagoggická Poema, Hudební festival, různé literární soutěže. Ve škole v rámci projektu Erasmus se ortganizuje zahraniční prxe žáků. Škola se zapojuje do projektové činnosti zaměřené jak na materiální vybavení školy tak i na jazykovou přípravu žáků a vyučujících. Spolupráce se sociálními partnery se uskutečňuje na úrovni pedagogické praxe a odborného výcviku, vzájemné pomoci při organizování akcí v MŠ, ZŠ či sociálních a zdravotnických zařízeních.
Školné Předškolní a mimoškolní pedagogika 1 800,-Kč měsíčně Sociální činnost 1 500.- Kč měsíčně Ošetřovatel 0,- Kč po celou dobu studia.