Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Ošetřovatel (Ošetřovatel)*

Skupina: Zdravotnictví

Telefon:Web:
Ředitel:Email:
Informace o oboru
Kód: 53-41-H/01
Období: 2019/2020
Délka: 3
Forma studia: Denní
Ukončení studia: Výuční list
Stipendia: Ano
Školné: 0,-
Přijímaných: 12
Ošetřovatel (Ošetřovatel)*
Popis

​Žáci jsou připravováni jak ve všeobecně vzdělávacích předmětech, tak v odborných. Ztěžejní část odborných předmětů je věnována ošetřovatelství, zdravotnickým a sociálním službám. V rámci odborného výcviku jsou žáci připravováni na svou profesi ve škole, dále v zařízeních zdravotnických a sociálních.

Podmínky přijetí

​Při přijímacím řízení se hodnotí prospěch ze ZŠ, kde studijní průměr je do 3,5. Předpokládá se kladný vztah ke zvolenému učebnímu oboru a dobrý zdravotní stav.

Učební plány

​Školní vzdělávací program - viz.: www.sspgs-zlin.cz

Profil absolventa

​Absolvent pod odborným dohledem poskytuje základní ošetřovatelskou péči ve zdravotnických a sociálních zařízeních, zejména v nemocnicích nebo ošetřovatelských centrech, v domácí ošetřovatelské péči, v léčebnách dlouhodobě nemocných, v ústavech sociální péče, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, v zařízeních pro seniory a hospicích. Cílovou skupinou jsou nemocní, senioři, děti, osoby se zdravotním postižením bez věkového omezení.

Úspěchy školy v tomto oboru

​První absolventi ve školním roce 2016/2017 a jejich úspěšné uplatnění v praxi.

Spolupráce se sociálními partnery

​Krajská nemocnice T. Bati a.s., Havlíčkovo nábřeží 600, Zlín

Rehabilitační stacionář Nivy, Žlebová 1590, Zlín

Domov pro seniory Burešov, p.o., Burešov 4884, Zlín

Naděje, Okružní 5550, Zlín