Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Střední škola obchodně technická s.r.o.

nám. T. G. Masaryka 1279, 760 01 Zlín

 
Kontakty
Jméno ředitele:  PhDr. Věra Olšáková
Telefon společnosti:  576 037 216
E-mail:  info@ssot.cz
WWW:  http://www.ssot.cz
IZO: 
GPS:  49.2202039, 17.6636769
Mapa
Střední škola obchodně technická s.r.o.
Úvodní slovo ředitele V souvislosti s prezentací naší školy na veřejnosti jste se mohli setkat se sloganem "...jsme víc než škola!". Ráda bych sdělila několik slov k tomu, v čem spočívá obsah této proklamace. V naší škole si zakládáme na osobním přístupu k žákům i zaměstnancům. Naši pedagogové uplatňují individuální metody výuky jak v teoretickém vyučování, tak i v odborné části vzdělávání. Máme dlouholeté zkušenosti s integrací žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. Vzdělávají se u nás i dospělí s dálkové formě studia. V rámci celoživotního vzdělávání organizujeme řadu profesních a rekvalifikačních kurzů, ale také kurzy v oblasti zájmové činnosti. Míváme na návštěvě zahraniční stážisty nebo naopak naši žáci odjíždí do zahraničí, bruslíme, lyžujeme, bloudíme v okolních lesích při geocachingu nebo zpíváme koledy. Prostě jsme víc, než jen škola.
Připravenost absolventů Škola navazuje na dlouholetou tradici propojení teoretické a praktické přípravy. Při zajišťování odborného výcviku a odborné praxe spolupracujeme s více jak 50 partnery, v jejichž prostředí žáci získávají praktické dovednosti. Nadstandardní vybavení prostředky informačních a komunikančích techonologií umožňuje vyučujícím v jedotlivých předmětech zatraktivnit výuku. Vysoké procento absolventů studijních oborů je přijímáno na vyšší odborné a vysoké školy, a to i absolventů dálkového studia, absolventi učebních oborů nacházejí uplatnění především ve firmách, kde absolvovali odborný výcvik.
Nabídka dalších služeb Profesní kurzy: obuvnické zbožíznalství, obchodní činnosti (pokladní, prodavačka, skladník, manažer prodeje), příprava na autorizované zkoušky. Rekvalifikační kurzy: obuvnické profese (zakázková výroba, oprava obuvi, průmyslová výroba), stavební profese (zedník, montér suchých staveb, zateplování budov), strojírenské profese (zámečník, obrábění kovů, obsluha CNC). Zájmové kurzy: PC a informační technologie, trénování paměti.
Ostatní informace Škola je autorizovanou osobou pro 16 profesních kvalifikací v oblasti obuvnictví, obchodu, stavebnictví a strojírenství. V roce 2011 obdržela Certifikát kvality soukromých škol, a také Pamětní medaili hejtmana Zlínského kraje za kvalitní preventivní program. Spolupracujeme s mnoha sociálními partnery, především firmami, u nich naši žáci mohou absolvovat část odborné přípravy na budoucí profesi. Naplňujeme tak vizi baťovské tradice - propojení školy a praxe.
Školné V učebních oborech není školné stanoveno. V oboru Ekonomika a podnikání 9000 Kč/rok, v oboru Obchodník 7000 Kč/rok, v nástavbovém studiu Podnikání 13500 Kč/rok. V dálkové formě studia oboru Podnikání a Obchodník 9500 Kč/rok.