Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem

Holešovská 394 768 61 Bystřice pod Hostýnem

 
Kontakty
Jméno ředitele:  Ing. Bc. Olga Pastyříková
Telefon společnosti:  573 380 802
E-mail:  ssno@ssno.cz
WWW:  http://www.ssno.cz
IZO: 
GPS:  49.3988969, 17.6640531
Mapa
Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem
Úvodní slovo ředitele Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem v roce 2013 oslavila již 60. výročí svého založení.Vzdělávání v nabízených oborech má již dlouholetou tradici, kompletní materiální zabezpečení a zkušené pedagogické pracovníky.Všechny poskytované obory vzdělání s maturitní zkouškou nebo s výučním listem jsou zaměřeny na oblast zpracování dřeva v nábytkářském průmyslu a dva obory jsou zaměřeny i na jeho uměleckořemeslné zpracování. Absolventi mají široké uplatnění v nábytkářských, obchodních i stavebních firmách všech velikostí.Zájemci o další studium pokračují ve vyšším odborném nebo i vysokoškolském vzdělávání na školách s uměleckým, architektonickým nebo technickým zaměřením v Brně, Praze a jinde.Naše škola spolupracuje s řadou firem našeho oboru v regionu a úspěšně se účastní odborných soutěží na celostátní či mezinárodní úrovni.Také dlouhodobě spolupracuje se zahraničními školami oboru zejména na vzájemných výměnných stážích studentů. Konkrétní kompletní informace na www.ssno.cz.
Připravenost absolventů Škola připravuje absolventy s maturitní zkouškou na středně technické pozice odborných pracovníků obchodních, stavebních či nábytkářských firem.Více než třetina absolventů pokračuje ve studiu na VOŠ nebo VŠ uměleckého nebo technického zaměření.K tomu škola vytváří nabídkou a skladbou předmětů jednotlivých oborů všechny předpoklady. Absolventi oborů s výučním listem získávají nejen teoretické znalosti ale i praktické v našich odborných dílnách praktické výuky.Vybavení a zkušenosti všech učitelů vytvářejí všechny předpoklady pro úspěšný přechod do praxe a přijetí do zaměstnání. Zájemci mohou získat přímo na škole i vzdělání s maturitní zkouškou.
Nabídka dalších služeb Škola vytváří pro své žáky komplexní materiální zajištění.Žákům poskytuje stravování ve vlastní jídelně - výběr ze 2 jídel a i ubytování ve vlastním moderním domově mládeže s celodenním stravováním.Odborná i praktická výuky je realizována v objektech školy.Žáci mohou dle svého zájmu navštěvovat různé odborné, technické či sportovní kroužky.Vzdělávání doplňují odborné exkurze do podniků oboru, návštěvy veletrhů a výstav v tuzemsku i zahraničí.Velký úspěch mají i vzájemné výměnné zahraniční stáže s odbornou i kulturní náplní.Podle zájmu žáků jsou zajišťovány návštěvy sportovních či kulturních akcí.
Ostatní informace Śkola spolupracuje s řadou firem oboru a účastní se řady projektů. podrobnosti na www.ssno.cz Pro žáky prvních ročníků organizujeme i týdenní lyžařský kurs v Beskydech. Škola ve spolupráci se Školním sportovním klubem a s žáky organizuje i řadu sportovních či kulturních akcí. Zájemci mohou získat i řidičské oprávnění. Škola zahrnuje 3 části: SOŠ, SOU a OU.
Školné SŠNO Bystřice pod Hostýnem je státní škola. Vzdělávání je bezplatné.