Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž

Na Lindovce 1463/1, 767 01 Kroměříž

 
Kontakty
Jméno ředitele:  Mgr. Ivana Hašová
Telefon společnosti:  +420 573 504 511
E-mail:  skola@hskm.cz
WWW:  http://www.hskm.cz
IZO: 
GPS:  49.3021369, 17.3800969
Mapa
Střední škola hotelová a služeb Kroměříž
Úvodní slovo ředitele Střední škola hotelová a služeb Kroměříž vznikla sloučením několika škol a školských zařízení s dřívější mnohaletou tradicí a vysokou úrovní vzdělávání. V současné době má asi 750 studujících žáků, 500 ubytovaných žáků z kroměřížských škol a 230 zaměstnanců. Vedle výuky v oborech gastronomických a zemědělských zajišťuje různé služby pro širokou veřejnost, jako je ubytování, stravování a prodej svých produktů. Svým žákům nabízí vedle povinné výuky zakončené buď maturitní, nebo závěrečnou zkouškou i mnoho zajímavých aktivit včetně zahraničních stáží a nadstandardních forem výuky. Zájemcům může poskytovat nové formy dalšího vzdělávání. Jako člen mnoha profesních asociací a svazů úzce spolupracuje s budoucími zaměstnavateli žáků a přizpůsobuje výukové osnovy jejich potřebám.
Připravenost absolventů Škola připravuje žáky jak k produktivnímu uplatnění v praxi, tak i k dalším formám navazujících studií, jako jsou pro absolventy s výučním listem nástavbová studia, nebo pro absolventy s maturitní zkouškou studia vysokoškolská. Učební osnovy vycházející z rámcových vzdělávacích programů vyučuje škola podle svých školních vzdělávacích programů, které jsou sestaveny podle požadavků budoucích zaměstnavatelů. Hodinové dotace zvláště odborných předmětů jsou posíleny z disponibilních hodin. Absolventi jsou velmi dobře připraveni pro budoucí život a to jak v oblasti odborné, tak v oblasti společenské.
Nabídka dalších služeb DOPLŇKOVÁ ČINNOST ŠKOLY - pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti - ubytovací služby - hostinská činnost - realitní činnost - specializovaný maloobchod se smíšeným zbožím
Ostatní informace Vedle povinné praxe, která je součástí všech učebních plánů mají žáci možnost účasti na zahraničních stážích v rámci projektu mobilit Leonardo da Vinci, nebo na základě dlouhodobé spolupráce se zahraničními partnery. Žáci mají rovněž možnost zapojit se do vlastní výdělečné činnosti v rámci akcí, pořádaných školou. Prohlídku školy včetně domova mládeže je možné uskutečnit i mimo dnů otevřených dveří buď každou první středu v měsíci, nebo po předběžné telefonické domluvě.
Školné Ne