Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Prodavač

Skupina: Obchod

Telefon:Web:
Ředitel:Email:
Informace o oboru
Kód: 66-51-H/01
Období: 2019/2020
Délka: 3
Forma studia: Denní
Ukončení studia: Výuční list
Stipendia: Ne
Školné: Ne
Přijímaných: 15
Prodavač
Popis

Jedná  se o tříletý učební obor s výučním listem.Vzdělání se ukončuje závěrečnou zkouškou, která se skládá z písemné, prakktické a ústní části.Praktická zkouška se skládá z odborného prodeje, odběru a přejímky zboží, jednoduchých aranžerských prací, práce na kontrolní pokladně a administrativní práce s tím spojené. Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Obor vzdělávání prodavač klade vysoké nároky na manuální a intelektové dovednosti žáků.Vyučující vedou žáky k trpělivé a soustavné práci a usilují o to, aby si žáci vytvořili kladný vztah ke zvolenému oboru a získali správné pracovní návyky.

Vzdělávací program umožňuje získání všeobecných a odborných dovedností potřebných k výkonu povolání prodavač. Výuka je zaměřena tak, aby byly respektovány požadavky sociálních partnerů a umožnila absolventům uplatnění na trhu práce.

 
Podmínky přijetí

Do oborů středního vzdělání H s výučním listem se přijímací zkoušky nekonají.

29-53-H/01 Pekař
41-53-H/02 Jezdec a chovatel koní 
66-51-H/01 Prodavač
   

  • zaměření prodavač
  • zaměření prodavač – florista

Kritéria přijetí

  • Ukončení povinné školní docházky.
  • Pořadí uchazečů se stanoví dle výsledků hodnocení předchozího vzdělávání, celkového výsledného průměru vysvědčení ZŠ za poslední tři pololetí.
  • V případě shodného výsledného průměru u více uchazečů rozhoduje o pořadí uchazeče poslední známka z předmětů v tomto pořadí: ČJL, MAT a cizí jazyk.
  • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání zvoleného oboru v souladu s Nařízením vlády č. 211/2010 Sb.

Učební plány

​Viz příloha

Profil absolventa

​Absolvent se uplatní při výkonu povolání jako prodavač, nejen v pozici zaměstnance, ale získá i základní odborné předpoklady pro roli soukromého podnikatele v oblasti obchodu. Bude schopen komunikovat se zákazníkem minimálně v jednom cizím jazyce.. Absolvent bude umět připravit a upravit zboží různého sortimentu k prodeji, předvést zboží zákazníkovi i s náležitým odborným výkladem, prodat zboží a vystavit náležité doklady spojené s prodejem, vyřídit reklamaci zákazníka, provádět činnosti spojené s odběrem, se skladováním a rozmisťováním zboží v prodejně.  Dále bude připraven uplatňovat při prodeji základní marketingová pravidla prodeje, bude schopen pracovat se stroji a zařízením prodejny, nástroji určenými k vážení, měření a dělení zboží.

Úspěchy školy v tomto oboru Spolupráce se sociálními partnery

​Je založena na spolupráci při zajišťování odborného výcviku u smluvních partnerů. Odborný výcvik probíhá jednak na vlastní učebně, ale převážná část na smluvních pracovištích . Skutečnost, že žáci vykonávají odborný výcvik v reálném prostředí provozoven má pozitivní vliv na jejich odbornou přípravu. Spolupráce s podnikateli má dopad i do sféry teoretického vyučování, kdy jejich připomínky zapracováváme do realizace učebních dokumentů i do praktické činnosti práce pedagogických pracovníků. Každoročně zveme na závěrečné zkoušky odborníky z praxe a spolupracujeme s podnikateli při uplatnění absolventů po vyučení.