Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Cukrář

Skupina: Potravinářství

Telefon:Web:
Ředitel:Email:
Informace o oboru
Kód: 29-54-H/01
Období: 2019/2020
Délka: 3
Forma studia: Denní
Ukončení studia: Výuční list
Stipendia: Ne
Školné: Ne
Přijímaných: 30
Cukrář
Popis

Tříletý učební obor určený pro chlapce i dívky. Základní podmínkou je odpovídající zdravotní stav. Žáci musí být držiteli potravinářského průkazu. Příprava je ukončena závěrečnou zkouškou, po které úspěšní absolventi obdrží výuční list.

Učební obor připravuje žáky na ovládání příjmu surovin, hodnocení surovin z hlediska kvalitativního a kvantitativního a zajištění jejich správného uskladnění. Žáci se učí připravovat suroviny pro zpracování, přepočítávat spotřebu podle receptur, připravovat cukrářské těsto, náplně a hmoty. Po absolvování oboru ovládají ruční tvarování a zhotovování cukrářských výrobků, regulování funkcí jednotlivých strojů technologického zařízení cukrářské výroby. Umí vykonávat běžnou údržbu a čištění strojů a zařízení a sanitaci pracoviště. Dovedou zhodnotit jakostní znaky polotovarů a hotových výrobků a zvládnou expediční práce. 

Teoretická výuka poskytuje žákům vzdělání ve všeobecných i odborných předmětech. Odborné znalosti získávají v předmětech cukrářská výroba, suroviny, stroje a zařízení, odborné kreslení a ekonomika a organizace. 

Na teoretické vyučování navazuje odborný výcvik, který probíhá ve školních cukrářských dílnách, v cukrárně Fryšták, cukrárně GUSTO Holešov, AVOS Kroměříž a dalších zařízeních v regionu. Žáci se pravidelně účastní odborných soutěží, na kterých dosahují vynikajících výsledků. 

Úspěšní absolventi mají možnost pokračovat v nástavbovém studiu „podnikání“ a získat úplné střední vzdělání.

Absolventi oboru cukrář nacházejí uplatnění v různých cukrářských a pekařských provozech.

 

 

 

 

Podmínky přijetí


Do oborů středního vzdělání H s výučním listem se přijímací zkoušky nekonají.

29-54-H/01 Cukrář

Kritéria přijetí

  • Ukončené základní vzdělání (9. třída).
  • Pořadí uchazečů se stanoví dle výsledků hodnocení předchozího vzdělávání, celkového výsledného průměru vysvědčení ZŠ za poslední tři pololetí.
  • V případě shodného výsledného průměru u více uchazečů rozhoduje o pořadí uchazeče poslední známka z předmětů v tomto pořadí: ČJL, MAT a cizí jazyk.
  • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání zvoleného oboru v souladu s Nařízením vlády č. 211/2010 Sb.

Učební plány
Viz příloha
Profil absolventa

Absolvent se uplatní při výkonu povolání cukrář v menších a středně velkých a velkých výrobnách cukrářských výrobků, v hotelových cukrárnách a obchodních zařízeních zabývajících se prodejem cukrářských výrobků.

· Absolvent zpracovává základní suroviny, pomocné látky a přísady pro výrobu cukrářských výrobků.

· Absolvent vyrábí kompletní sortiment cukrářských výrobků, včetně jejich dohotovování a zdobení.

· Absolvent zná obsluhu, základní seřízení, údržbu strojů přístrojů a technického vybavení v cukrářských    

  provozech.

Úspěchy školy v tomto oboru Spolupráce se sociálními partnery