Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Kuchař–číšník

Skupina: Gastronomie, hotelnictví a turismus

Telefon:Web:
Ředitel:Email:
Informace o oboru
Kód: 65-51-H/01
Období: 2019/2020
Délka: 3
Forma studia: Denní
Ukončení studia: Výuční list
Stipendia: Ne
Školné: Ne
Přijímaných: 15
Kuchař–číšník
Popis

Tříletý učební obor určený pro chlapce i dívky. Základní podmínkou je odpovídající zdravotní stav. Žáci musí být držiteli potravinářského průkazu. Příprava je ukončena závěrečnou zkouškou, po které úspěšní absolventi obdrží výuční list.

 

Učební obor umožňuje získání všeobecných a odborných vědomostí a manuálních dovedností k profesionálnímu vykonávání povolání kuchař - kuchařka a číšník - servírka. Připravuje žáky na osvojení si techniky posuzování potravin z hlediska jejich kvality, dietetické hodnoty a vhodnosti pro technologické zpracování, ovládání techniky skladování a ošetřování potravin a nápojů, techniky opracování potravin a jejich technologického zpracování včetně dělení a porcování běžných druhů jatečních zvířat, zvěřiny, drůbeže a ryb. Absolvent zná přípravu běžných a technologicky náročných jídel, teplé a studené kuchyně, teplých a studených moučníků a teplých nápojů. Umí esteticky upravovat jídla a nápoje k podávání a ovládá různé způsoby uchování hotových jídel a nápojů. Má osvojeny zásady správné výživy a základy dietního stravování. Ovládá základní techniky obsluhy, přijímání a evidování objednávek, vyúčtování s hostem, získá základní znalost sestavování kalkulací a stanovení ceny. Dovede sestavovat jídelní a nápojový lístek dle gastronomických pravidel a dietetických zásad. Má znalost používání inventáře a ovládání obsluhy technického zařízení ve stravovacích provozech. 

 

Teoretická výuka poskytuje žákům vzdělání ve všeobecných i odborných předmětech. Odbornou úroveň získávají žáci v předmětech potraviny a výživa, technologie, stolničení, zařízení provozoven, speciální technologie a obsluha, základy podnikání a ekonomika. Žáci mohou absolvovat barmanský a sommeliérský kurz.

 

Na teoretické vyučování navazuje odborný výcvik, který probíhá ve školních jídelnách, školní restauraci, v Kavárně Slavia a v dalších zařízeních kroměřížského regionu.

 

Úspěšní absolventi mohou pokračovat v nástavbovém studiu „podnikání“ ukončeném maturitou a získat úplné střední vzdělání.

 

Absolventi oboru se po nezbytném zapracování uplatní ve všech druzích a typech podnikatelských subjektů v oblasti stravovacích služeb.

 ​

Podmínky přijetí

Do oborů středního vzdělání H s výučním listem se přijímací zkoušky nekonají.

65-51-H/01 Kuchař-číšník

  • zaměření kuchař – číšník

Kritéria přijetí

  • Ukončené základní vzdělání (9. třída).
  • Pořadí uchazečů se stanoví dle výsledků hodnocení předchozího vzdělávání, celkového výsledného průměru vysvědčení ZŠ za poslední tři pololetí.
  • V případě shodného výsledného průměru u více uchazečů rozhoduje o pořadí uchazeče poslední známka z předmětů v tomto pořadí: ČJL, MAT a cizí jazyk.
  • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání zvoleného oboru v souladu s Nařízením vlády č. 211/2010 Sb.


Učební plány

​Viz příloha

Profil absolventa

Absolvent vzdělávacího programu kuchař, číšník disponuje kompetencemi příslušnými pro výkon odborných prací při přípravě a odbytu pokrmů a nápojů. Pracuje jako samostatný kuchař, číšník od přijetí surovin do skladu, jejich technologickou úpravu, až po expedici hotového výrobku.

 

Absolvent se uplatní při výkonu povolání kuchař zejména v pozici zaměstnance ve velkých, středně velkých                     i malých provozech.

 

 

 

Absolvent se může po absolvování závěrečných zkoušek ucházet o přijetí do nástavbového studia a po získání maturitní zkoušky může pokračovat ve studiu vysokoškolském. Absolvent je po nezbytném zapracování rovněž připraven pro podnikatelskou činnost.​

 

 

Úspěchy školy v tomto oboru Spolupráce se sociálními partnery