Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Gastronomie

Skupina: Gastronomie, hotelnictví a turismus

Telefon:Web:
Ředitel:Email:
Informace o oboru
Kód: 65-41-L/01
Období: 2019/2020
Délka: 4
Forma studia: Denní
Ukončení studia: Maturita
Stipendia: Ne
Školné: Ne
Přijímaných: 30
Gastronomie
Popis

Čtyřletý učební obor určený pro chlapce i dívky. Základní podmínkou je odpovídající zdravotní stav. Žáci musí být držiteli potravinářského průkazu. Příprava je ukončena maturitní zkouškou, po které úspěšní absolventi obdrží maturitní vysvědčení.

Podmínky přijetí

Kritéria přijetí

  • Studijní obory jsou určeny žákům se základním vzděláním (úspěšně ukončený 9. ročník ZŠ nebo příslušný ročník víceletého gymnázia).
  • Výsledky jednotné přijímací zkoušky (písemné testy se konají z MAT a ČJL). Uchazeči mohou získat maximálně 50 + 50 = 100 bodů. Pokud koná uchazeč jednotnou přijímací zkoušku v obou termínech, do celkového hodnocení se započítává lepší výsledek.
  • V 1. termínu konají uchazeči jednotnou přijímací zkoušku na škole, kterou uvedli na  1. místě v přihlášce, 2. termín jednotné přijímací zkoušky je pak určen pro školy uvedené na 2. místě.
  • Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří doloží ředitelce školy současně s přihláškou platné doporučení školského poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna, Speciální pedagogické centrum) dle §16 odst. 4 obsahující podpůrná opatření, mají nárok na uzpůsobené podmínky přijímacího řízení.
  • Uchazeč musí být hodnocen v 8. i 9. ročníku ZŠ „prospěl“.
  • Pořadí uchazečů se stanoví součtem bodů za celkový výsledný průměr ZŠ (1. a 2. pol. 8. ročníku a 1. pololetí z 9. ročníku) a výsledným počtem bodů získaných při jednotné přijímací zkoušce, přičemž váha podílu jednotné přijímací zkoušky při celkovém hodnocení uchazeče tvoří 2/3 přijímací zkoušky a 1/3 tvoří průměr ZŠ. Vzoreček pro výpočet bodového ohodnocení ze ZŠ (2,00 x průměr) x 50 = bodové ohodnocení.
  • V případě shodného počtu bodů u více uchazečů rozhoduje o pořadí uchazečů poslední známka z předmětů v tomto pořadí: ČJL, MAT, ANJ a vyšší bodová úspěšnost u jednotné přijímací zkoušky z MAT – část  B.
  • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání zvoleného oboru v souladu s nařízením vlády č. 211/2010 Sb.


Učební plány

​viz přílpoha

Profil absolventa

Absolvent:

 

1.  se může uplatnit v profesích ve středních technickohospodářských funkcích v pohostinství, tj. ve stravovacích a ubytovacích zařízeních, např. v restauracích, v provozovnách rychlého občerstvení a dalších provozovnách společného stravování, v penzionech a hotelech. Uplatní se ve vedoucích pozicích jako šéf kuchař nebo číšník – specialista.

 

2. je připraven vykonávat odborné gastronomické činnosti – provozní, marketingové, obchodně podnikatelské a řídící – v různých pracovních pozicích a právně organizačních formách podnikání, a to jak v pozici zaměstnance, tak zaměstnavatele nebo podnikatele;

 

 Absolvent může po získání maturitní zkoušky pokračovat ve studiu vysokoškolském. ​

 ​

 

Úspěchy školy v tomto oboru Spolupráce se sociálními partnery