Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Praktická škola dvouletá

Skupina:

Telefon:Web:
Ředitel:Email:
Informace o oboru
Kód: 78-62-C/02
Období: 2019/2020
Délka: 2
Forma studia: Denní
Ukončení studia: Jiné
Stipendia: Ne
Školné: Ne
Přijímaných: 6
Praktická škola dvouletá
Popis

 

Obor je určen pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve smyslu Zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, viz § 16 ve znění pozdějších úprav.

Podmínky přijetí

Praktická škola dvouletá je určena žákům se středně těžkým mentálním postižením, případně lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením nebo s autismem, kteří ukončili:

 

·         povinnou školní docházku v základní škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením;

·         povinnou školní docházku v základní škole speciální;

·         povinnou školní docházku, ale nezískali základní vzdělání;

·         základní vzdělání v základní škole a z vážných zdravotních důvodů, které jsou v kombinaci s mentálním postižením, se nemohou vzdělávat na jiném typu školy.

 

Ke studiu jsou přijímáni žáci na základě doporučení školského poradenského zařízení (Speciální pedagogické centrum, Pedagogicko-psychologická poradna) u kterých byly speciální vzdělávací potřeby zjištěny na základě speciálně pedagogického a psychologického šetření.

 

Zdravotní požadavky:

 

V praktické škole dvouleté se vzdělávají žáci s různou mírou závažnosti rozličných zdravotních postižení. Vzhledem k tomu musí být zdravotní způsobilost žáků ke vzdělávání v odborných činnostech a oborech podle zaměření školy posouzena odborným lékařem. Na základě jeho doporučení jsou stanoveny požadavky na žáky, které  důsledně respektují jejich individuální zvláštnosti, zdravotní stav a specifické problémy vyplývající z povahy a stupně postižení.

Učební plány

                                                                                      1. ročník 2. ročník Celkem

a) Všeobecně vzdělávací předměty

Český jazyk                                                                         1             1            2

Literární a dramatická výchova                                       1             1            2

Anglický jazyk                                                                     1             1            2

Matematika                                                                          2             2            4

Občanská výchova                                                            1              1            2

Tělesná/zdravotní tělesná výchova                                2              2            4

Zdravotní výchova                                                              1              1            2

Nauka o přírodě                                                                 1               1            2

Informatika                                                                          1               1            2

Estetická výchova                                                              2               2            4

b) Odborné předměty

Rodinná výchova                                                              3             3               6

Stolničení                                                                           1              2               3

Společenská výchova                                                      1             0               1

Výživa a příprava pokrmů                                                7             7             14

Ruční práce – praktická cvičení                                      6             6             12

Pěstitelské a domácí práce                                              1             1               2

CELKEM                                                                             32           32           64​

Profil absolventa

ŠVP praktická škola dvouletá dává možnost získat střední vzdělání žákům se středně těžkým stupněm mentálního postižení, případně s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením, které jim znemožňuje vzdělávání na jiném typu střední školy.

 

Praktická škola dvouletá doplňuje a rozšiřuje všeobecné vzdělání dosažené v průběhu povinné školní docházky. Vzdělávací proces je zaměřen na získání základních pracovních dovedností, návyků a pracovních postupů potřebných v každodenním i v budoucím pracovním životě. ŠVP poskytuje základy odborného vzdělání a manuálních dovedností se zaměřením na výživu a přípravu pokrmů, stolničení, rodinnou výchovu, ruční, pěstitelské a domácí práce, které povedou k jejich dalšímu profesnímu uplatnění. Získané znalosti a dovednosti mohou žáci využít v dalším vzdělávání.​

 

 

Úspěchy školy v tomto oboru Spolupráce se sociálními partnery