Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Strojírenské práce - Zámečnické práce a údržba

Skupina: Strojírenství a strojírenská výroba

Telefon:Web:
Ředitel:Email:
Informace o oboru
Kód: 23-51-E/01
Období: 2019/2020
Délka: 3
Forma studia: Denní
Ukončení studia: Výuční list
Stipendia: Ne
Školné: Ne
Přijímaných: 8
Strojírenské práce - Zámečnické práce a údržba
Popis

Odborné vzdělávání je určeno pro chlapce. Poskytuje žákům soubor vědomostí, praktických dovedností a návyků nezbytných pro jejich budoucí uplatnění, zejména v profesi zámečník.
Absolvent ŠVP oboru Zámečnické práce a údržba disponuje požadovanými znalostmi a dovednostmi oboru. Uplatní se v pracovním procesu ve velkých, středně velkých i malých provozovnách strojního charakteru jako strojírenský dělník, strojní zámečník, stavební zámečník, údržbář.

 Odborné vzdělávání se skládá z učiva praktického charakteru, které je obsaženo v předmětu odborný výcvik a učiva teoretického charakteru, obsaženého ve všeobecných  a odborných předmětech: odborné kreslení, technologie, strojírenská technologie, stroje a zařízení.
Odborná příprava má těžiště v přípravě na výkon prací spojených se zámečnickou prací a údržbou. 

 

Podmínky přijetí
Pro přijetí do učebního oboru (obory E) budou žáci přijímáni ve všech kolech přijímacího řízení podle pořadí, které bude určené podle průměrů známek na vysvědčení z posledního pololetí ZŠ, které uchazeč absolvoval. Pro přijetí je potřebné doporučení příslušných pedagogicko-psychologických institucí.

Učební plány

Počet týdenních vyučovacích hodin

        1. ročník 2. ročník 3. ročník Celkem

a) Všeobecně vzdělávací předměty

Český jazyk a literatura                                    1             1             1            3

Matematika                                                        1             1             1             3

Občanská výchova                                           1             1             1             3

Tělesná výchova                                               2             2             2             6

Zdravotní výchova                                             1             0             0             1

Informatika                                                         1             1             1             3

b) Odborné předměty

Technologie                                                       3             3             3             9

Strojírenská technologie                                 1             2             2             5

Stroje a zařízení                                                 1             1             1             3

Odborné kreslení                                              2             1,5          1             4,5

Odborný výcvik                                                  18           19,5        21           58,5

CELKEM                                                             32           33           34           99

Profil absolventa

Absolvent ŠVP oboru Zámečnické práce a údržba disponuje požadovanými znalostmi a

dovednostmi oboru. Uplatní se v pracovním procesu ve velkých, středně velkých i malých

provozovnách strojního charakteru jako strojírenský dělník, strojní zámečník, stavební

zámečník, údržbář.

Absolvent ovládá základní úkony při ručním zpracování kovů a jiných materiálů (dělení

materiálů, pilování, řezání, stříhání, vrtání, zahlubování, řezání závitů, rovnání, ohýbání,

nýtování), dovede pracovat podle technologických postupů a používat měřidla, zhotovovat

součástky a sestavovat je ve výrobky, ručně i strojně opracovávat kovy, včetně povrchových

úprav, provádět montáže, demontáže, opravy a seřízení jednoduchých strojů, obsluhu

základních obráběcích strojů a opravovat a ostřit jednoduché pracovní nářadí a nástroje.

Je schopen provádět jednoduchou údržbu zařízení budov a dílen. Dokáže se orientovat

v technické dokumentaci a tabulkách.

 


Úspěchy školy v tomto oboru Spolupráce se sociálními partnery