Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Potravinářská výroba - Cukrářské práce

Skupina: Potravinářství

Telefon:Web:
Ředitel:Email:
Informace o oboru
Kód: 29-51-E/01
Období: 2019/2020
Délka: 3
Forma studia: Denní
Ukončení studia: Výuční list
Stipendia: Ne
Školné: Ne
Přijímaných: 14
Potravinářská výroba - Cukrářské práce
Popis

Délka přípravy 3 roky

Určeno pro hochy a dívky
Ukončení vzdělání: závěrečná zkouška
Získané vzdělání: střední vzdělání s výučním listem


Odborné vzdělávání poskytuje žákům soubor vědomostí, praktických dovedností a návyků nezbytných pro jejich budoucí uplatnění, zejména v profesi cukrář.
Absolvent ŠVP cukrářské práce disponuje odbornými kompetencemi příslušnými pro výkon jednodušších cukrářských a pekařských prací. Uplatní se při ruční i strojové výrobě a odbytu cukrářských výrobků, jemného a trvanlivého pečiva ve velkých, středně velkých i malých provozech potravinářské výroby i ve službách potravinářského charakteru.
Absolvent je schopen vykonávat činnosti související se skladováním surovin a pomocných látek, přejímku, přípravu, třídění, hodnocení a manipulaci surovin, jejich technologické zpracování, balení a expedici hotových výrobků.
Odborné vzdělávání se skládá z učiva praktického charakteru, které je obsaženo v předmětu odborný výcvik a učiva teoretického charakteru, obsaženého v předmětech cukrářské suroviny, cukrářská technologie, odborné kreslení, cukrářské stroje a zařízení a hospodářské výpočty.
Odborná příprava má těžiště v přípravě na výkon prací spojených s cukrářskou výrobou.
Podmínky přijetí
Pro přijetí do učebního oboru (obory E) budou žáci přijímáni ve všech kolech přijímacího řízení podle pořadí, které bude určené podle průměrů známek na vysvědčení z posledního pololetí ZŠ, které uchazeč absolvoval. Pro přijetí je potřebné doporučení příslušných pedagogicko-psychologických institucí.

Učební plány

Počet týdenních vyučovacích hodin

                                                                     1. ročník 2. ročník 3. ročník Celkem

A. Povinné vyučovací předměty

a) Všeobecně vzdělávací předměty

Český jazyk a literatura                                    1             1             1             3

Matematika                                                        1             1             1             3

Občanská výchova                                           1             1             1             3

Tělesná výchova                                               2             2             2             6

Zdravotní výchova                                             1             0             0             1

Informatika                                                        1             1             1             3

b) Odborné předměty

Cukrářská technologie                                     3             3             4           10

Cukrářské suroviny                                           2             2             2             6

Cukrářské stroje a zařízení                              1             1             1             3

Odborné kreslení                                              1             1             0             2

Hospodářské výpočty                                       0            0,5          0             0,5

Odborný výcvik                                                 18           19,5        21           58,5

CELKEM                                                           32           33           34            99​

Profil absolventa

Absolvent ŠVP cukrářské práce disponuje odbornými kompetencemi příslušnými pro výkon jednodušších cukrářských a pekařských prací.

Uplatní se při ruční i strojové výrobě a odbytu cukrářských výrobků, jemného a trvanlivého  pečiva ve velkých, středně velkých i malých provozech potravinářské výroby i ve službách potravinářského charakteru .

Absolvent je schopen vykonávat činnosti související se skladováním surovin a pomocných látek, přejímku, přípravu, třídění, hodnocení a manipulaci surovin, jejich technologické zpracování, balení a expedici hotových výrobků.

 

Absolvent se může po absolvování ucházet o přijetí do dalších příbuzných učebních oborů, specializačních kurzů.​

Úspěchy školy v tomto oboru Spolupráce se sociálními partnery