Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Prodavač florista

Skupina: Obchod

Telefon:Web:
Ředitel:Email:
Informace o oboru
Kód: 41-52-H/01
Období: 2019/2020
Délka: 3
Forma studia: Denní
Ukončení studia: Výuční list
Stipendia: Ne
Školné: Ne
Přijímaných: 15
Prodavač florista
Popis

Tříletý učební obor určený pro chlapce i dívky. Základní podmínkou je dobrý zdravotní stav. Příprava je ukončena závěrečnou zkouškou, po které úspěšní absolventi obdrží výuční list.


Podmínky přijetí

Do oborů středního vzdělání H s výučním listem se přijímací zkoušky nekonají.

66-51-H/01 Prodavač   

  • zaměření prodavač
  • zaměření prodavač – florista

Kritéria přijetí

  • Ukončení povinné školní docházky.
  • Pořadí uchazečů se stanoví dle výsledků hodnocení předchozího vzdělávání, celkového výsledného průměru vysvědčení ZŠ za poslední tři pololetí.
  • V případě shodného výsledného průměru u více uchazečů rozhoduje o pořadí uchazeče poslední známka z předmětů v tomto pořadí: ČJL, MAT a cizí jazyk.
  • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání zvoleného oboru v souladu s Nařízením vlády č. 211/2010 Sb.

 

Učební plány

                                                                                                 

 


 
Profil absolventa

Absolvent se uplatní při výkonu povolání zahradník v pozici zaměstnance ve velkých, středně velkých i malých provozovnách zahradnictví a obchodních zařízeních zabývajících se prodejem zahradnických výpěstků.

· Absolvent připravuje optimální podmínky prostředí pro pěstování zahradnických kultur jak ve sklenících, tak ve volné půdě. V ovocném a okrasném školkařství vykonává všechny práce související s produkcí ovocných a okrasných dřevin. V sadovnictví realizuje sadovnické úpravy podle plánu, provádí práce spojené s ošetřením a pěstováním

okrasných dřevin na trvalém stanovišti, travnatých ploch a ostatní údržby sadovnických úprav. V květinářství umí vykonávat samostatně všechny práce spojené s výsevy i vegetativním množením květin, pěstováním květinové sadby.

· Absolvent zná základní obchodní činnosti v zahradnickém podnikání a zásady chování ve styku se zákazníkem.

· Absolvent realizuje pracovní činnost tak, aby nenarušoval životní prostředí, ale naopak přispíval k jeho zlepšování. 

Absolvent se může po absolvování závěrečných zkoušek ucházet o přijetí do studijních oborů pro absolventy tříletých oborů vzdělání, případně po získání maturitní zkoušky pokračovat ve studiu vysokoškolském. Absolvent je po nezbytném zapracování rovněž připraven pro podnikatelskou činnost.​

 

 

 

Úspěchy školy v tomto oboru Spolupráce se sociálními partnery

Škola  spolupracuje  se soukromým majitelem zahradnictví,  firmami při zajišťování praxí a exkurzí žáků v jejich provozech, účastí učitelů na odborných seminářích firem.

Naším sociálním partnerem je pracovník soukromého zahradnictví pan Zdeněk Kohout, který se v odborné i pracovní  problematice velmi dobře orientuje.

Naše spolupráce je také  s vedením zámku a zahrad v Kroměříži.

Sociální partner doporučuje klást důraz na to, aby se žáci uměli orientovat v nových technologiích, využívali nový rostlinný materiál, rozuměli jejich pěstování a použití, znali nejvýznamnější firmy, jejich nabídky a zaměření.

Na jeho doporučení jsme zařadili do odborných předmětů zejména tuto problematiku:

 - orientaci v nových technologiích, rostlinných materiálech a hledání nových informací

- znalost nejvýznamnějších firem, jejich nabídky a zaměření a novinky v technologiích a používaného rostlinného materiálu, znát je a umět s nimi pracovat a zavádět je do výroby.