Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Informační technologie

Skupina: Informační technologie

Telefon:Web:
Ředitel:Email:
Informace o oboru
Kód: 18-20-M/01
Období: 2016/2017
Délka: 4
Forma studia: Denní
Ukončení studia: Maturita
Stipendia: Ano
Školné: 15000,- Kč za školní rok
Přijímaných: 60
Informační technologie
Popis

​Cílem vzdělávání v oboru Informční technologie je připravit žáky pro plnohodnotné zapojení do pracovního procesu. Absolventi oboru mohou pokračovat ve studiu na vysoké škole nebo se uplatnit na trhu práce na pozicích odpovídajících jejich dosaženému vzdělání a odbornosti. 

V průběhu vzdělávání je kladen důraz zejména na jazykové vzdělávání, matematické vzdělávání a hlavně na vlastní odbornost, což je vzdělávání v informačních technologiích (hardware, počítačové systémy a sítě, operační systémy, programování, webové stránky a aplikace apod.)

Podmínky přijetí

Přijímací zkouška (přijímací test) na Střední školu hotelovou Zlín, s.r.o. se pro školní rok 2014/2015 do žádného oboru nekoná.

Přijímací řízení proběhne podle níže zadaných kritérií:

Průměrný prospěch

- průměrný prospěch se započítává z 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy
- žák s průměrem do 1,5 (včetně) získá 50 bodů
- žák s průměrem do 2,0 (včetně) získá 40 bodů
- žák s průměrem do 2,5 (včetně) získá 30 bodů
- žák s průměrem nad 2,5 získá 20 bodů


Známky z předmětů

- od maximálního celkového skóre vypočítaného z průměrů se odpočítávájí body za horší známky než 2 z předmětů cizí jazyk, český jazyk, matematika, fyzika (vždy za oba ročníky)
- za známku 1 a 2 se body neodečítají
- za známku 3 se odečítají 3 body (cizí jazyk, český jazyk)
- za známku 3 se odečítají 2 body (matematika, fyzika)
- za známku 4 se odečítá 6 bodů (cizí jazyk, český jazyk)
- za známku 4 se odečítají 4 body (matematika, fyzika)
- v žádném ze sledovaných ročníků nesmí být žák hodnocen známkou 5

Možnost získání až 5 bodů

- Olympiády
- Reprezentace školy atd.

Učební plány

​Učební plán oboru najdete na stránkách školy v sekci INFORMACE O STUDIU INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE​

Profil absolventa

​Absolvent studijního oboru Informační technologie je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným i odborným vzděláním potřebným pro výkon funkcí, souvisejících se správou informačních systémů, komunikací v počítačových sítích, programováním aplikací grafického rozhraní, včetně práce s relačními databázemi.

Absolvent je připravován k provádění těchto činností tam, kde se využívají prostředky výpočetní techniky. Typickými činnostmi, kterými se absolventi tohoto oboru zabývají, jsou činnosti zabezpečující bezporuchový chod počítačových sítí, včetně zpracovávání požadavků jejich majitelů a uživatelů a využití výpočetní techniky v jednotlivých firmách a institucích.

Absolventi se mohou uplatnit na pozicích:

- správce počítačové sítě
- programátor
- správce aplikací
- pracovník uživatelské
- podpory, obchodník aj.

Dále je absolvent vybaven potřebnými znalostmi z ekonomiky a obchodně podnikatelské činnosti, má přehled o nabídce a poptávce na trhu výpočetní techniky.

Absolventi tohoto oboru najdou uplatnění všude, kde se výpočetní technika používá, tj. prakticky ve všech oblastech hospodářského a společenského života.

Úspěchy školy v tomto oboru

​Škola otevřela obor nově ve školním roce 2013/2014. Úspěchy sledujte na stránkách školy na adrese http://www.akademieinformatiky.cz​

Spolupráce se sociálními partnery

​Hlavním partnerem školy je firma Tescoma. Mezi oficiální partnery školy patří město Zlín, Asociace hotelů a restaurací České republiky, Česká barmanská asociace a mnoho dalších subjektů, s nimiž škola spolupracuje v rámci zajišťování odborné praxe.