Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Hotelnictví

Skupina: Gastronomie, hotelnictví a turismus

Telefon:Web:
Ředitel:Email:
Informace o oboru
Kód: 65-42-M/01
Období: 2016/2017
Délka: 4
Forma studia: Denní
Ukončení studia: Maturita
Stipendia: Ano
Školné: 14500,- Kč za školní rok
Přijímaných: 60
Hotelnictví
Popis

​Absolvent najde uplatnění v oblasti:

  • hotelnictví a pohostinství, kde může pracovat v různých typech restauračních a hotelových zařízení (restaurace, kavárna, bar, hotel, penzion apod.). Je schopen pracovat na libovolných úsecích těchto zařízení (recepce, ubytování, stravování apod.). Absolvent je rovněž připraven zastávat funkci na úrovni středního managementu.
  • cestovního ruchu v cestovní kanceláři nebo agentuře. Je schopen provádět veškeré činnosti související s provozem těchto zařízení. Může pracovat v nejrůznějších pracovních pozicích a právně organizačních formách podnikání a to jak v pozici zaměstnance, tak zaměstnavatele a podnikatele.
Podmínky přijetí

Přijímací zkouška (přijímací test) na Střední školu hotelovou Zlín, s.r.o. se pro školní rok 2014/2015 do žádného oboru nekoná.

Přijímací řízení proběhne podle níže zadaných kritérií:

Průměrný prospěch

- průměrný prospěch se započítává z 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy
- žák s průměrem do 1,5 (včetně) získá 50 bodů
- žák s průměrem do 2,0 (včetně) získá 40 bodů
- žák s průměrem do 2,5 (včetně) získá 30 bodů
- žák s průměrem nad 2,5 získá 20 bodů


Známky z předmětů

- od celkového skóre se odpočítávájí známky z předmětů cizí jazyk, český jazyk, zeměpis, dějepis (vždy za oba ročníky)
- za známku 1 a 2 se body neodečítají
- za známku 3 se odečítají 3 body (cizí jazyk, český jazyk)
- za známku 3 se odečítají 2 body (zeměpis, dějepis)
- za známku 4 se odečítá 6 bodů (cizí jazyk, český jazyk)
- za známku 4 se odečítají 4 body (zeměpis, dějepis)
- v žádném ze sledovaných ročníků nesmí být žák hodnocen známkou 5

Možnost získání až 5 bodů

- Olympiády
- Reprezentace školy atd.

Součástí přihlášky jsou: lékařský posudek o zdravotní způsobilosti (pouze pro hotelnictví), klasifikace ověřená školou, výsledky v odborných soutěžích apod.
Učební plány

​Učební plán oboru najdete na stránkách školy v sekci STUDIJNÍ OBORY​.

Profil absolventa

​Absolvent se vyznačuje tím, že:

- připravuje běžné pokrmy podle technologických pokrmů
- posuzuje a hodnotí kvalitu pokrmů
- kontroluje kvalitu surovin na přípravu pokrmů
- vyřizuje objednávky zboží a materiálu
- vypracuje pracovní harmonogram, rozpis směn pro zaměstnance
- dodržuje základní hygienická pravidla HACCP a bezpečnost při práci
- ovládá evidenci skladového hospodářství
- zpracovává podklady pro účetnictví za výrobní středisko
- organizuje a koordinuje provoz v ubytovacím zařízení, zejména v úseku recepce a housekeepingu
- vyřizuje reklamace
- dodržuje etické normy při své práci
- prezentuje jednotlivé služby v ubytovacím zařízení
- vyřizuje agendu a administrativu cestovní kanceláře nebo cestovní agentury
- vypracuje itinerář tuzemského zájezdu a jednoduššího zahraničního zájezdu
- vypracuje cestovní smlouvu mezi CK (CA) a klientem
- posuzuje vhodnost jednotlivých forem propagace služeb cestovního ruchu

Úspěchy školy v tomto oboru

​Úspěchy školy naleznete na stránkách školy http://www.strednihotelova.cz v sekci Novinky a v archivech novinek.

Spolupráce se sociálními partnery

Hlavním partnerem školy je firma Tescoma. Mezi oficiální partnery školy patří město Zlín, Asociace hotelů a restaurací České republiky, Česká barmanská asociace a mnoho dalších subjektů, s nimiž škola spolupracuje v rámci zajišťování odborné praxe.