Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Historie verzíHistorie verzí

Stravovací a ubytovací služby

Skupina: Gastronomie, hotelnictví a turismus

Telefon:Web:
Ředitel:Email:
Informace o oboru
Kód: 65-51-E/01
Období: 2019/2020
Délka: 3
Forma studia: Denní
Ukončení studia: Výuční list
Stipendia: Ne
Školné: Ne
Přijímaných: 7
Stravovací a ubytovací služby
Popis

​Obor směřuje k získání stupně středního vzdělání s výučním listem, toto tříleté studium se zakončuje závěrečnou zkouškou, úspěšní absolventi obdrží vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.

Podmínky přijetí

​Ve všech kolech budou uchazeči přijímáni bez přijímací zkoušky na základě výsledků předchozího vzdělávání podle kritérií pro přijímací řízení - daného kola. Ke vzdělávání ve třídě zřízené pro žáky se zdravotním postižením budou přijímáni uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, tj. uchazeči se zdravotním postižením, zdravotním či sociálním znevýhodněním, na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení.

Učební plány

​Ročníkový učební plán oboru naleznete na webu školy (www.gaozl.cz) v sekci studium.

Profil absolventa

​Absolvent se uplatní při výkonu povolání ve veřejném i účelovém stravování v pozici zaměstnance na úseku výroby a odbytu. Ovládá způsoby přípravy běžných pokrmů české kuchyně, zhotovuje pokrmy teplé, studené kuchyně a připravuje jednoduché moučníky, esteticky pokrmy upravuje a umí je správně uchovávat; ovládá základy jednoduché obsluhy.

Úspěchy školy v tomto oboru

Reprezetace školy na "Dnu zdraví" v Želechovicích nad Dřevnicí. Každoroční účast žáků na soutěžích: RIO MARE; Přehlídka kuchařského umu Mikulov; Přehlídka kuchařských dovedností Prostějov. 

Spolupráce se sociálními partnery

​Výuka odborného výcviku probíhá v kuchyních OSVČ a Základní škole Želechovice nad Dřevnicí.