Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Historie verzíHistorie verzí

Zednické práce

Skupina: Stavebnictví

Telefon:Web:
Ředitel:Email:
Informace o oboru
Kód: 36-67-E/01
Období: 2019/2020
Délka: 3
Forma studia: Denní
Ukončení studia: Výuční list
Stipendia: Ne
Školné: Ne
Přijímaných: 7
Zednické práce
Popis

​Obor směřuje k získání stupně středního vzdělání s výučním listem, toto tříleté studium se zakončuje závěrečnou zkouškou, úspěšní absolventi obdrží vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.

Podmínky přijetí

​Ve všech kolech budou uchazeči přijímáni bez přijímací zkoušky na základě výsledků předchozího vzdělávání podle kritérií pro přijímací řízení - daného kola. Ke vzdělávání ve třídě zřízené pro žáky se zdravotním postižením budou přijímáni uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, tj. uchazeči se zdravotním postižením, zdravotním či sociálním znevýhodněním, na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení.

Učební plány

​Ročníkový učební plán oboru naleznete na webu školy (www.gaozl.cz) v sekci studium.

Profil absolventa

​Absolvent se uplatní v povolání zedník. Je schopen provádět jednoduché zednické práce na pozemních stavbách, tj. betonování, zdění zdiva z různých druhů materiálů, montáž prefabrikátů, povrchové úpravy zdiva omítkami a jednoduché telelné izolace.

Úspěchy školy v tomto oboru

Zaměstnanost absolventů u stavebních firem po ukončení vzdělávání.

Spolupráce se sociálními partnery

​Odborný výcvik je zajišťován ve spolupráci se stavebními firmami a OSVČ daného oboru v oblasti Zlínska. Rovněž spolupracujeme s SOU a SPV stavebním s.r.o. Zádveřice-Raková.