Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Historie verzíHistorie verzí

Tesařské práce

Skupina: Stavebnictví

Telefon:Web:
Ředitel:Email:
Informace o oboru
Kód: 36-64-E/01
Období: 2019/2020
Délka: 3
Forma studia: Denní
Ukončení studia: Výuční list
Stipendia: Ne
Školné: Ne
Přijímaných: 7
Tesařské práce
Popis

​Obor směřuje k získání stupně středního vzdělání s výučním listem, toto tříleté studium se zakončuje závěrečnou zkouškou, úspěšní absolventi obdrží vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.

Podmínky přijetí

​Ve všech kolech budou uchazeči přijímáni bez přijímací zkoušky na základě výsledků předchozího vzdělávání podle kritérií pro přijímací řízení - daného kola. Ke vzdělávání ve třídě zřízené pro žáky se zdravotním postižením budou přijímáni uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, tj. uchazeči se zdravotním postižením, zdravotním či sociálním znevýhodněním, na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení.

Učební plány

​Ročníkový učební plán oboru naleznete na webu školy (www.gaozl.cz) v sekci studium.

Profil absolventa

​Absolvent se uplatní v povolání tesař. Je schopen provádět jednoduché tesařské práce při zhotovování bednění betonových konstrukcí, vázání a montování tesařských konstrukcí střech, dřevěných staveb a pomocných tesařských konstrukcí.

Úspěchy školy v tomto oboru

​V poledních letech se zlepšila uplatnitelnost absolventů na trhu práce.

Spolupráce se sociálními partnery

​Smluvním partnerem pro zajišťování odborného výcviku je SOU a SPV stavební s.r.o. Zádveřice-Raková.