Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Historie verzíHistorie verzí

Pečovatelské služby

Skupina: Pedagogika a sociální péče

Telefon:Web:
Ředitel:Email:
Informace o oboru
Kód: 75-41-E/01
Období: 2019/2020
Délka: 3
Forma studia: Denní
Ukončení studia: Výuční list
Stipendia: Ne
Školné: Ne
Přijímaných: 7
Pečovatelské služby
Popis

​Obor směřuje k získání stupně středního vzdělání s výučním listem, toto tříleté studium se zakončuje závěrečnou zkouškou, úspěšní absolventi obdrží vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.

Podmínky přijetí

​Ve všech kolech budou uchazeči přijímáni bez přijímací zkoušky na základě výsledků předchozího vzdělávání podle kritérií pro přijímací řízení - daného kola. Ke vzdělávání ve třídě zřízené pro žáky se zdravotním postižením budou přijímáni uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, tj. uchazeči se zdravotním postižením, zdravotním či sociálním znevýhodněním, na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení.

Učební plány

​Ročníkový učební plán oboru ​naleznete na webu školy (www.gaozl.cz) v sekci studium.

Profil absolventa

​Absolvent se uplatní v povolání pracovník sociálních služeb, pečovatel, osobní asistent, pomocník v domácnostech. Je schopen vykonávat sociální služby v ambulantních a pobytových zařízeních a v terénních službách, zejména při poskytování přímé obslužné a asistentské služby klientům, při zajišťování chodu domácnosti klientů nebo pomoci rodinám s péčí o dítě.

Úspěchy školy v tomto oboru

V roce 2013 na soutěži odborných pečovatelských dovedností  v Lipové-Lázních - 2. místo.

Spolupráce se sociálními partnery

​Odborný výcvik probíhá u sociálního partnera - Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, p.o. Na Hrádku 100, Fryšták.