Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Podnikání (denní)

Skupina: Podnikání a management

Telefon:Web:
Ředitel:Email:
Informace o oboru
Kód: 64-41-L/51
Období: 2019/2020
Délka: 2
Forma studia: Denní
Ukončení studia: Maturita
Stipendia: Ne
Školné: 8 400,- / rok
Přijímaných:
Podnikání (denní)
Popis

​Obor je určen pro absolventy tříletých oborů vzdělání s výučním listem. Cílem je rozvinout kompetence žáků na úroveň středního vzdělání s maturitní zkouškou a zvýšit jejich odbornou kvalifikaci. Odborné kompetence vycházejí z požadavků trhu práce s preferencí na výkon středních technicko-hospodářských nebo manažerských funkcí a řízení malých a středních podniků. Základním cílem je propojení získaných vědomostí a dovedností s praxí.

Podmínky přijetí

​Přijímací zkoušky se v rámci přijímacího řízení nekonají.

Budou přijímáni uchazeči s výučním listem  na základě sestaveného pořadí dle dosažených výsledků na předchozí škole do naplnění kapacity.

Učební plány Profil absolventa

​Absolvent oboru podnikání získá složením maturitní zkoušky odborné vzdělání, které mu umožní ucházet se o přijetí na vyšší odborné školy a vysoké školy ekonomického nebo právního zaměření. Při přímém nástupu do praxe je schopen rychlé orientace v oboru a je připraven vykonávat ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti na úrovni zaměstnance. Získané znalosti, dovednosti a návyky může uplatnit i při řízení vlastní firmy v souladu s etikou podnikání.

Úspěchy školy v tomto oboru

​Žáci se zúčastňují soutěže „ O nejlepší podnikatelský záměr“, kterou organizuje Technologické inovační centrum, s. r. o., Zlín pro celý zlínský kraj. Žáci dosáhli vynikajících výsledků. V prvním ročníku obsadili s podnikatelským záměrem na téma „Elektronické menu“ druhé místo. V druhém ročníku byly vybrány do užšího kola čtyři podnikatelské záměry. Jeden z podnikatelských záměrů na téma „Bezlepková pekárna“ obsadil třetí místo.

Spolupráce se sociálními partnery

​Spolupráce s Úřadem práce je zaměřena na sledování uplatnění absolventů na trhu práce. Škola organizuje pro zájemce o studium na vysoké škole návštěvy zástupců vybraných škol a přes výchovného poradce mohou žáci získat další informace. Sociálními partnery jsou regionální firmy z různých odvětví ekonomiky. Žáci u těchto firem vykonají odbornou praxi. Firmy mají možnost výběru našich absolventů. Rodiče mohou sledovat chod školy a sdělovat své náměty přes Radu školy.