Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Praktická škola dvouletá

Skupina: Praktické školy

Telefon:Web:
Ředitel:Email:
Informace o oboru
Kód: 78-62-C/02
Období: 2019/2020
Délka: 2
Forma studia: Denní
Ukončení studia: Jiné
Stipendia: Ne
Školné:
Přijímaných:
Praktická škola dvouletá
Popis

Žák získá podrobnější vědomosti a dovednosti pro výkon jednoduchých činností v oblastech praktického života, ručních prací, přípravy pokrmů a úklidových prací. Důraz je kladen na schopnost postarat se o sebe v běžném životě bez pomoci druhých.

Podmínky přijetí

​Přijímací zkoušky se v rámci přijímacího řízení nekonají.
Budou přijati uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami na základě vyšetření a doporučení speciálně pedagogického centra.

Učební plány Profil absolventa

​Žák je během studia připravován tak, aby rozvinul své komunikativní dovednosti, respektoval základní pravidla společenského chování, kultivovaně vystupoval na veřejnosti, seznámil se s podstatou fungování demokratické společnosti, se základními právy a povinnostmi občana, osvojil si dovednosti, návyky a pracovní postupy potřebné v každodenním životě i budoucí profesi, pracoval s osobním počítačem a s dalšími prostředky ICT.

Úspěchy školy v tomto oboru Spolupráce se sociálními partnery

​Zimní stadion Uherské Hradiště, Městský fotbalový stadion Uherské Hradiště, Speciálně pedagogické centrum DUHA Zlín, Speciálně pedagogické centrum pro žáky s více vadami Zlín.