Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Praktická škola jednoletá

Skupina: Praktické školy

Telefon:Web:
Ředitel:Email:
Informace o oboru
Kód: 78-62-C/01
Období: 2019/2020
Délka: 1
Forma studia: Denní
Ukončení studia: Jiné
Stipendia: Ne
Školné:
Přijímaných:
Praktická škola jednoletá
Popis

​Žák získá základní vědomosti a dovednosti pro výkon jednoduchých činností v oblastech praktického života. Praktická cvičení z ručních prací, přípravy pokrmů a úklidových prací poskytují výcvik manuálních dovedností uplatnitelných v běžném životě.

Podmínky přijetí

​Přijímací zkoušky se v rámci přijímacího řízení nekonají.
Budou přijati uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami na základě vyšetření a doporučení speciálně pedagogického centra.

Učební plány Profil absolventa

​Žák je během studia připravován tak, aby si rozvinul své komunikativní dovednosti, dodržoval základní pravidla společenského chování, chápal význam dodržování zdravého životního stylu, dovedl se podílet na ochraně životního prostředí, osvojil si základní dovednosti, návyky a pracovní postupy potřebné v každodenním životě i budoucí profesi.

Úspěchy školy v tomto oboru Spolupráce se sociálními partnery

​Zimní stadion Uherské Hradiště, Městský fotbalový stadion Uherské Hradiště, Speciálně pedagogické centrum DUHA Zlín, Speciálně pedagogické centrum pro žáky s více vadami Zlín.