Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Mechanik elektrotechnik zaměření mechanik elektronik

Skupina: Elektrotechnika a výpočetní technika

Telefon:Web:
Ředitel:Email:
Informace o oboru
Kód: 26-41-L/01
Období: 2019/2020
Délka: 4
Forma studia: Denní
Ukončení studia: Maturita
Stipendia: Ne
Školné:
Přijímaných:
Mechanik elektrotechnik zaměření mechanik elektronik
Popis

Studijní obor Mechanik elektrotechnik je obor se širokým základem teoretických a praktických elektrotechnických znalostí se specifikací ve vyšších ročnících studia. Zaměřen je převážně na slaboproudou elektrotechniku po stránce konstrukční a technologické (technická dokumentace, montážní práce, měření a nastavování, diagnostika závad) a základy silnoproudých zařízení a rozvodů. Důraz je kladen na využívání nejnovějších součástek, technologií a výpočetní techniky.

Podmínky přijetí

Přijímací zkoušky se v rámci přijímacího řízení nekonají.

Budou přijímáni uchazeči na základě sestaveného pořadí dle dosažených výsledků na ZŠ do naplnění kapacity.

Učební plány

​Učební plány jsou na na našem webu.

Profil absolventa

Ukončením studia maturitní zkouškou dosahuje absolvent středoškolskou úroveň teoretických znalostí v oblasti všeobecně vzdělávacích předmětů a v elektrotechnických předmětech. Praktické znalosti a dovednosti prokazuje maturitní zkouškou z odborného výcviku. Tím naplňuje předpoklady jak pro úspěšné uplatnění v elektrotechnických oborech (ve výrobní praxi nebo soukromé sféře), tak i k dalšímu studiu na vysokých školách nebo pomaturitních formách studia.

Úspěchy školy v tomto oboru Spolupráce se sociálními partnery

MESIT HOLDING a.s. Uherské Hradiště, AVX Czech Republic s.r.o. Uherské Hradiště, SMARIS s.r.o. Uherské Hradiště.