Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Tesař

Skupina: Stavebnictví

Telefon:Web:
Ředitel:Email:
Informace o oboru
Kód: 36-64-H/01
Období: 2018/2019
Délka: 3
Forma studia: Denní
Ukončení studia: Výuční list
Stipendia: Ano
Školné: 0
Přijímaných: 30
Tesař
Popis

​Absolvent oboru Tesař se uplatní v dřevařských i stavebních firmách při vykonávání odborných tesařských pracích,např. při přípravě a montáži krovů, dřevostaveb, výrobě jednoduchých dřevěných konstrukcí, provádění sádrokartonových konstrukcí apod.

V uvedených oblastech se uplatní jako zaměstnanec a má možnost i samostatně podnikat.
Má možnost pokračovat na naší škole v dvouletém nástavbovém studiu Stavební provoz.
Podmínky přijetí

​Na tříleté učební obory se přijímací zkoušky nekonají. Přihlášku je nutné opatřit potvrzením lékaře. Kritériem pro pořadí přijímaných žáků je zájem o obor a dále průměrný prospěch ze ZŠ.

Učební plány

​Výuka probíhá dle ŠVP 36-64-H/01 - Tesař.

Profil absolventa
  • ​Příprava a montáž tesařských konstrukcí střech
  • Výroba a montáž dřevostaveb
  • Výroba a montáž schodišť
  • Zhotovování dřevěných obkladů
  • Zhotovování podlah
  • Zhotovování sádrokartonových konstrukcí
  • Výroba plotů
  • Výroba pergol a zahradních staveb
  • Výroba dřevěných vrat
  • Montáž a demontáž bednění, lešení
Úspěchy školy v tomto oboru

​Žáci se zúčastňují soutěží v odborných dovednostech a znalostech, kde porovnávají své znalosti a dovednosti s žáky jiných škol. Pravidelně se umisťují na předních místech na krajské i celorepublikové úrovni.

Aktuální úspěchy našich tesařů jsou k nahlédnutí na internetových stránkách naší školy.
Spolupráce se sociálními partnery

​Škola spolupracuje s místními firmami v oboru i v rámci celé republiky. Žáci absolvují řadu přednášek a prezentací odborných firem. S odbornými firmami svého oboru se seznamují také na exkurzích.

Odborná praxre probíhá v 1. ročníku v našich  dílnách. V dalších ročnících již praují přímo na stavbách pod dohledem našich odborných učitelů a instruktorů firem, aby po vyučení byli připraveni na reálné prostředí, ve kterém budou po škole pracovat nebo i podnikat.