Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Klempíř - stavební výroba

Skupina: Stavebnictví

Telefon:Web:
Ředitel:Email:
Informace o oboru
Kód: 23-55-H/01
Období: 2018/2019
Délka: 3
Forma studia: Denní
Ukončení studia: Výuční list
Stipendia: Ano
Školné: 0
Přijímaných: 12
Klempíř - stavební výroba
Popis
Absolvent oboru Klempíř získá odborné znalosti se zaměřením pro stavební výrobu. Uplatní se ve stavebních firmách v povolání stavební klempíř - v současné době velmi žádaný obor na trhu práce !!!
Uplatní se jako zaměstnanec a má možnost i samostatně podnikat na živnostenský list.
Může pokračovat na naší škole ve dvouletém nástavbovém studiu Stavební provoz.​
Podmínky přijetí

Na tříleté učební obory se přijímací zkoušky nekonají. Přihlášku je nutné opatřit potvrzením lékaře. Kritériem pro pořadí přijímaných žáků je zájem o obor a dále průměrný prospěch ze ZŠ.

Učební plány

Výuka probíhá dle ŠVP 23-55-H/01 - Klempíř - stavební výroba.

Profil absolventa

 

  • Absolvent vykonává veškeré operace při dělení,tváření a spojování plechů a klempířských výrobků
  • Provádí klempířské práce na střechách
  • Zhotovuje a sestavuje klempířské stavební výrobky, např. žlaby,parapety,oplechování komínů a střech
  • Zhotovuje části vzduchotechnických zařízení staveb, opláštění izolací potrubí apod.
  • Je schopen provádět jednoduché práce na střechách v souvisejících oborech pokrývač a tesař.
Úspěchy školy v tomto oboru

Žáci se zúčastňují soutěží v odborných dovednostech a znalostech, kde porovnávají své znalosti a dovednosti s žáky jiných škol. Pravidelně se umisťují na předních místech na krajské i celorepublikové úrovni.

Aktuální výsledky našich žáků v soutěžích klempířů si můžete prohlédnout na iternetových stránkách školy.​

Spolupráce se sociálními partnery
Škola spolupracuje s místními firmami v oboru i v rámci celé republiky. Žáci absolvují řadu přednášek a prezentací odborných firem. S odbornými firmami svého oboru se seznamují také na exkurzích.
Odborná praxre probíhá v 1. ročníku v našich  dílnách. V dalších ročnících již praují přímo na stavbách pod dohledem našich odborných učitelů a instruktorů firem, aby po vyučení byli připraveni na reálné prostředí, ve kterém budou po škole pracovat nebo i podnikat.​