Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod

Nivnická 1781, Uherský Brod, 688 01

 
Kontakty
Jméno ředitele:  PaedDr. Rostislav Šmíd
Telefon společnosti:  +420 572 622 901
E-mail:  spsoa@spsoa-ub.cz
WWW:  http://spsoa-ub.cz
IZO: 
GPS:  49.00278,17.650555
Mapa
Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod
Úvodní slovo ředitele Naše škola patří k největším odborným školám v regionu. Je orientovaná především na přírodní vědy, strojírenství, elektrotechniku a logistiku. Od ostatních škol se odlišujeme ve dvou důležitých aspektech: a) preferujeme individuální a partnerský přístup k našim žákům, b) vybavením školy se řadíme mezi absolutní špičku v rámci celé ČR. Zvláštní důraz klademe na rozvoj osobnosti žáka, aby po absolvování školy mohl bez obtíží vstoupit do praxe nebo úspěšně pokračovat v dalším studiu na VŠ.
Připravenost absolventů Hlavním vzdělávacím cílem v oblasti čtyřletého maturitního studia je příprava středoškolsky kvalifikovaných techniků pro praxi a současně i kvalitní příprava pro studium na vysokých školách. U tříletých učebních oborů je prioritou vzdělávání příprava kvalifikovaných odborníků, schopných vykonávat profese příslušného zaměření. Po vykonání závěrečných zkoušek mohou absolventi pokračovat v nástavbovém maturitním studiu u nás ve škole a získat tak střední odborné vzdělání s maturitou.
Nabídka dalších služeb Studenti mohou být ubytováni v jednom z našich dvou nově zrekonstruovaných Domovů mládeže. Od školního roku 2014/2015 jsme navázali úzkou spolupráci s více než dvaceti nejvýznamnějšími firmami regionu, se kterými jsme společnými silami připravili speciální stipendijní program garantující našim žákům zaměstnání. V rámci tohoto projektu jsou žáci podporováni již v průběhu samotného studia, a to formou bezplatných obědů, placených letních brigád, měsíčního kapesného a prospěchového stipendia. Škola nabízí žákům také celou řadu mimoškolních aktivit - zájezdů, výletů, kroužků, exkurzí či sportovních kurzů. Velmi oblíbená je i zahraniční spolupráce s dalšími školami, díky které se mají žáci možnost zdokonalit v cizím jazyce a poznat nová místa.
Ostatní informace Naše škola patří svým vybavením mezi absolutní špičku v rámci škol ČR. Škola má k dispozici Centrum pro výuku a prezentaci Hi-technologií, které je unikátním místem, kde jsou našim žákům, ale i žákům základních a středních škol Zlínského kraje prezentovány nejnovější poznatky nejenom z vědy a výzkumu, ale i trendy a novinky hi-technologií z průmyslové oblasti, zejména ze strojírenství, elektrotechniky i "zelených technologií". Centrum disponuje moderními učebnami vybavenými ICT a prezentační technikou (technologie 3D tisku, 3D scanování, 3D projekce aj...) Další naší dominantou jsou prostory školní dílny, které jsou vybaveny nejmodernějšími CNC stroji, roboty a další technikou. Škola nabízí svým žákům také moderní pracoviště pro výuku automatizace a robotiky, metrologie, řídicích systémů aj. K úspěšné škole patří i úspěšní žáci. Důkazem toho jsou četná vítězství v celostátním měřítku, kterých se našim žákům podařilo v průběhu let dosáhnout - více u jednotlivých oborů.
Školné Bezplatné vzdělání