Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Veřejnosprávní činnost

Skupina: Ekonomika a administrativa

Telefon:Web:
Ředitel:Email:
Informace o oboru
Kód: 68-43-M/01
Období: 2019/2020
Délka: 4
Forma studia: Denní
Ukončení studia: Maturita
Stipendia: Ne
Školné: ne
Přijímaných:
Veřejnosprávní činnost
Popis

Vzdělávací program veřejnosprávní činnost je odborným maturitním vzděláváním.

Absolvent v oblasti výkonu profese dovede pracovat s právními normami a prameny, má přehled o organizaci a řízení státní správy a samosprávy, zná správní právo a má všeobecný rozhled v dalších právních odvětvích.

Umí vystupovat na veřejnosti a jednat s klienty taktně, s pochopením pro jejich problémy, v souladu se společenskými normami a pravidly kulturního chování, zná a dodržuje etiku státního úředníka, aktivně ovládá dva cizí jazyky.

Vzdělávací obsah tvoří dvě základní složky: všeobecně vzdělávací a odborná.

Prostřednictvím všeobecně vzdělávací složky se rozšiřuje obecná vzdělanostní a osobnostní úroveň žáků a realizuje se jejich středoškolské vzdělání.

Obor nabízí výuku dvou cizích jazyků, z nichž žák povinně studuje anglický jazyk a druhý cizí jazyk si má možnost vybrat – německý a ruský.

Hlavními odbornými předměty oboru jsou právo, veřejná správa, ekonomika, účetnictví, účetnictví na počítači, etická výchova atd.

Více o oboru zde

Žáci si vybírají zaměření:

a) veřejná správa a právo

b) veřejná správa a mediální komunikace

 
Podmínky přijetí

​Ke vzdělání škola přijímá uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku. Žáci jsou přijímáni ke studiu podle hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání a podle hodnocení dosaženého při přijímací zkoušce (je - li stanovena). Veškeré informace a novinky naleznete na našem speciálním webu pro uchazeče ZDE

Učební plány Profil absolventa

Žáci se naučí znát strukturu a působnost orgánů státní správy a samosprávy, základní podmínky a postupy realizace práv a povinností občanů, aplikovat základní právní normy a správní řád při řešení standardních pracovních činností a situací v jednotlivých oblastech a úsecích veřejné správy.

Budou umět zpracovávat věcně, jazykově a formálně správně jednoduché právní písemnosti a podklady, samostatně zpracovávat, kontrolovat nebo vystavovat správní a jiné úřední písemnosti a dokumenty, provádět šetření, rozbory činností, výpočty a stanovování poplatků, zpracovávat podklady pro statistiky a jiné činnosti.

Naučí se pracovat s počítačovými programy pro státní správu a samosprávu a s portálem státní správy, budou připraveni ke spolupráci na programech rozvoje regionu a evropské spolupráce a ke komunikaci s veřejností.

Uplatnění absolventa

- ve státní správě a samosprávě (obecní, městské, krajské úřady, finanční úřady, živnostenské úřady, městská policie, Policie ČR)

- administrativní pracovníci v oblasti justice, v kancelářích advokátů a notářů, v realitních kancelářích

- v organizacích se zaměřením na veřejně prospěšnou činnost

- v příspěvkových organizacích

- v sociální a právní oblasti (správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, úřady práce, celní správa, soudy, státní zastupitelství)

- jako zaměstnanci v ekonomické sféře podnikatelských subjektů

- ve vzdělávacích a nadačních firmách, v institucích EU

- v samostatné podnikatelské činnosti

Úspěchy školy v tomto oboru

Spolupráce se sociálními partnery