Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Strojní mechanik

Skupina: Praktické školy

Telefon:Web:
Ředitel:Email:
Informace o oboru
Kód: 23-51-H/01
Období: 2019/2020
Délka: 3
Forma studia: Denní
Ukončení studia: Výuční list
Stipendia: Ano
Školné: ne
Přijímaných:
Strojní mechanik
Popis

​Žáci získají všechny potřebné vědomosti a dovednosti pro výkon tradičního a v praxi velmi žádaného zámečnického řemesla. Výuka je zaměřena na zvládnutí náročných rukodělných prací, osvojení si potřebných dovedností spojených s montáží, navrhováním, sestavováním a údržbou hydraulických a pneumatických obvodů, zařazeny jsou i základy práce se dřevem a plasty. Součástí výuky je i osvojení si progresivních způsobů kontroly a měření, včetně práce s tříosým měřícím zařízením řízeným počítačem. Podrobnější informace o oboru naleznete ZDE

Podmínky přijetí

​Splněná povinná školní docházka a zdravotní způsobilost doložená lékařem. Veškeré informace a novinky naleznete na našem speciálním webu pro uchazeče ZDE

Učební plány

​Viz. ŠVP oboru zde

Profil absolventa

Absolvent učebního oboru zámečník je plně připraven uplatnit své vědomosti a dovednosti ve všech typech podniků a soukromých firem. Je schopen pracovat v údržbářských, montážních a zámečnických dílnách a má rovněž předpoklady ve své profesi provozovat samostatnou podnikatelskou činnost. Po úspěšném vykonání závěrečných zkoušek a získání výučního listu mohou absolventi pokračovat v nástavbovém maturitním studiu u nás ve škole a získat tak střední odborné vzdělání s maturitou.

Úspěchy školy v tomto oboru

V rámci oboru strojní mechanik jsme dosáhli řady úspěchů na celostátní úrovni:

  • 3. místo na celostátní soutěži KOVO JUNIOR 2014 více zde
  • 3. místo na celostátní soutěži MACHŘI ROKU 2014 více zde
  • 1. místo na celostátní soutěži ČESKÉ RUČIČKY 2015 více zde


Spolupráce se sociálními partnery


GARANCE PRACOVNÍHO MÍSTA!

Naši žáci mají možnost využít speciální STIPENDIJNÍ PROGRAM "FIREMNÍ ŽÁCI"

V současné době škola spolupracuje s 23 nejvýznamnějšími firmami regionu. Toto partnerství přináší žákům velké výhody jak v průběhu studia, tak také po jeho ukončení.

Uzavírání pracovních smluv, praxe, stipendia, brigády, podpora inovace výuky a další, to je hlavním cílem, který zajistí žákům bezproblémové začlenění se do profesního života.

(více zde)